Протокол за продажба до явяване на първи по време купувач на 1 брой употребяван лек автомобил, собственост на РЗИ-Добрич - публикувана на 16.04.2024 г.

Съобщение: На вниманието на заинтересованите лица по обявена със Заповед № РД-01-101/10.04.2024 г. на Директора на РЗИ – Добрич продажба на автомобил CHEVROLET, Aveo, с регистрационен номер ТХ4736ТХ, собственост на Регионална здравна инспекция – Добрич - публикувано на 12.04.2024 г.

Обява продажба до явяване на първи по време купувач на 1 брой употребяван лек автомобил, собственост на РЗИ-Добрич - публикувана на 12.04.2024 г.

Документация продажба - публикувана на 12.04.2024 г.

Заповед продажба - публикувана на 12.04.2024 г.

 

Тръжен протокол за втори последователен търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ - частна държавна собственост: 1 (един) брой употребяван лек автомобил - публикуван на 27.03.2024 г.

Обява за търг с тайно наддаване на 1 брой употребяван лек автомобил, собственост на РЗИ-Добрич. 2-ра обява - публикувана на 07.03.2024 г.

Заповед № РД-01-63/22.02.2024 г. за търг с тайно наддаване за определяне на купувач на движима вещ – частна държавна собственост, необходимостта от ползване на която е отпаднала за Регионална здравна инспекция- Добрич. 2-ра заповед - публикувана на 07.03.2024 г.

2-ра тръжна документация - публикувана на 07.03.2024 г.

2-ри тръжен лист - публикуван на 07.03.2024 г.

 

 

 

Тръжен протокол за търг с тайно наддаване на 1 брой употребяван лек автомобил, собственост на РЗИ-Добрич.

Обява за търг с тайно наддаване на 1 брой употребяван лек автомобил, собственост на РЗИ-Добрич.

Заповед № РД-01-15/18.01.2024 г. за търг с тайно наддаване за определяне на купувач на движима вещ – частна държавна собственост, необходимостта от ползване на която е отпаднала за Регионална здравна инспекция- Добрич.

Тръжна документация

Тръжен лист

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Защита на личните данни.