Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността младши експерт - 1 щатна бройка в дирекция "Обществено здраве", отдел "Лабораторни изследвания" при РЗИ-Добрич - публикуван на 15.04.2024 г.

Конкурс за длъжността младши експерт в Отдел "Лабораторни изследвания", Дирекция „Обществено здраве" в РЗИ – Добрич - 1 щатна бройкa - публикуван на 27.03.2024 г.

Класиране на кандидатите от конкурса за длъжността юрисконсулт в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ при РЗИ-Добрич - публикуван на 25.03.2024 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността юрисконсулт - 1 щатна бройка в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ при РЗИ-Добрич - публикуван на 05.03.2024 г.

Конкурс за длъжността юрисконсулт в Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване" в РЗИ – Добрич 1 щатна бройкa - публикуван на 15.02.2024 г.

Заявление по чл. 17, ал. 2

Примерна Декларация за участие в конкурс по чл. 17, ал. 3, т. 1

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Защита на личните данни.