Писма, жалби, предложения, заявления за достъп до обществена информация и т.н. можете да адресирате до електронен адрес:

 rzi-dobrich@mh.government.bg.

Деловодство на РЗИ - Добрич: 058/655 511 

ПК 9300 гр. Добрич ул. "Кирил и Методий" № 57

тел.: 058 588 614 факс: 058 600 692

интернет страница: https://www.rzi-dobrich.org

Булстат:176031070

Услугите се заплащат на ПОС устройство в деловодството на РЗИ-Добрич или по банков път, като се представи копие от платежното нареждане.

Банкова сметка на РЗИ-Добрич 
BG07UBBS80023110739110   BIC:UBBS BGSF  ОББ-КЛОН ДОБРИЧ

Приемно гише на РЗИ - Добрич стая №111, ет. 1, от 8.30 до 17 часа,  тел: 058/ 655 511

Каса ет.1, стая № 112 от 08:30 до 17:00 часа

Лабораторни изследванияет.1 стая № 103 от 08:30 до 17:00 часа

Имунизационен кабинет - ваксини от 08:30 до 12:30 часа и от 13:00 до 17:00 часа

ПРИЕМНО ГИШЕ НА РЕГИОНАЛНА КАРТОТЕКА НА МЕДИЦИНСКИТЕ ЕКСПЕРТИЗИ /РКМЕ/ - ЕТ. 1, ОТ 8.30 ДО 14.30 ЧАСА,

ТЕЛ. 058/ 655 512

ПРИЕМНО ВРЕМЕ на Директора на РЗИ – Добрич: четвъртък от 14:00 часа до 16:30 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ на Длъжностни лица в РЗИ-Добрич

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Защита на личните данни.