Информация на ТЕЛК към „МБАЛ-Добрич“ АД гр. Добрич в периода от от 05.08.2024 г. до 30.08.2024 г.


РЗИ – Добрич уведомява, че:

  • съставът на ТЕЛК за общи заболявания към „МБАЛ-Добрич“ АД гр. Добрич няма да работи в периода от 05.08.2024 г. до 30.08.2024 г. вкл. поради ползване на платен годишен отпуск от служителите на ТЕЛК;
  • заседанията на ТЕЛК към „МБАЛ-Добрич“ АД ще бъдат възобновени на 02.09.2024 г.

РЗИ – Добрич продължава приема на:

  • жалби срещу ЕР;
  • заявления – декларации за освидетелстване на лицата с трайно намалена работоспособност;
  • заявления – декларации за преосвидетелстване поради изтичане срока на ЕР;
  • заявления – декларации за продължаване на временна неработоспособност.

Документи  за ТЕЛК се приемат на адреса на РЗИ – Добрич: гр. Добрич, п. к. 9300, ул. Св. Св. Кирил и Методий №57, етаж 1, стая 112 в приемната на Регионалната картотека на медицинската експертиза (РКМЕ):

лично от гражданина или от законния му представител/упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице, с представяне на документи за самоличност – за справка на място;

чрез лицензиран пощенски оператор.

Работно време на РКМЕ при РЗИ - Добрич с граждани:

  • всеки работен ден от 08.30 ч. до 14.30 ч.

Допълнителна информация гражданите могат да получат на следните телефони:  058 /601 078 и 058/ 655 512.


Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Защита на личните данни.