Информация за ТЕЛК към МБАЛ Добрич АД за периода 31.07 - 03.09.2023 г.

 РЗИ – Добрич уведомява, че:

  • съставът на ТЕЛК за общи заболявания към „МБАЛ-Добрич“ АД гр. Добрич няма да работи в периода от 31.07.2023 г. до 03.09.2023 г. поради ползване на платен годишен отпуск на членовете на ТЕЛК;
  • заседанията на ТЕЛК за общи заболявания към „МБАЛ-Добрич“ АД ще бъдат възобновени на 04.09.2023 г.;
  • лицата с получени писма с определени дати за явяване през месец септември 2023 г. могат да изпращат документите по пощата  на адрес: гр. Добрич п.к. 9300, ул. Панайот Хитов  № 24, или на място след 28.08.2023 г.

РЗИ – Добрич продължава приема на:

  • жалби срещу ЕР;
  • заявления – декларации за освидетелстване на лицата с трайно намалена работоспособност;
  • заявления – декларации за преосвидетелстване поради изтичане срока на ЕР;
  • заявления – декларации за продължаване на временна неработоспособност.

Документи  за ТЕЛК се приемат на адреса на РЗИ – Добрич - гр. Добрич, п.к. 9300, ул. Св. Св. Кирил и Методий № 57, стая 112 в приемната на Регионалната картотека на медицинската експертиза (РКМЕ):

  • лично от гражданина или от законния му представител/упълномощено снотариално заверено пълномощно лице, с представяне на документи за самоличност – за справка на място;
  • чрез лицензиран пощенски оператор;

Работно време на РКМЕ при РЗИ – Добрич с граждани: всеки работен ден от 08.30 ч. до 14.30 ч.

Допълнителна информация гражданите могат да получат на телефони  058/601 078 и 058/655 512

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Защита на личните данни.