Съобщение относно влошено качество на питейната вода, подавана във водопроводната мрежа на гр. Добрич

 

Резултатите от изследваните общо 5 проби вода, пробонабрани на 02.06.2023 г. от пунктове при крана на потребителя от зона Добрич, гр. Добрич, показват, че пробите отговарят на здравните изисквания по микробиологични и физико-химични показатели и водата може да се ползва от населението за питейно-битови цели.

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Защита на личните данни.