Във връзка със Заповед №РД-01-288/01.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с която се регламентира влизането в Р България, считано от 1 юни, транзитното преминаване през територията на страната, както и поставянето под 14-дневна карантина

СЪОБЩЕНИЕ

От 01.06.2020 г. РЗИ – Добрич и ОД на МВР- Добрич ще проверяват спазването на карантина само на лица, пристигнали и които влизат на територията на Република България от Кралство Швеция, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кралство Белгия, Република Ирландия, Република Португалия, Кралство Испания, Република Малта и Италия, както и от всички трети страни, с изключение на Република Сърбия и Република Северна Македония.


Лицата, пристигнали и влизащи от горецитираните държави се поставят под карантина за срок от 14 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощено от него длъжностно лице.


Изключение от изискването за поставяне под карантина на лицата се допуска по отношение на:

  • български граждани и граждани на други държави членки на ЕС, на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на страни по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан), които са лица, пътуващи по хуманитарни причини; представители на търговско- икономическите и инвестиционни дейности и лица, имащи пряко отношение към: изграждане, поддържане, експлоатация и осигуряване на безопасността на стратегическата и критичната инфраструктура на Република България, изпълнение на проекти, сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите, анализи по проекти на потенциални инвеститори и други дейности от значение за икономиката на страната, удостоверено с писмо от министъра на икономиката или друг министър, отговарящ за съответната дейност, както и лица, ангажирани в корабостроенето и кораборемонта;
  • водачите на автобуси, извършващи международен превоз на пътници;
  • водачите на товарни автомобили, които извършват или приключват международен превоз на товари и стоки;
  • членовете на екипажите на плавателни съдове — български граждани;  медицински специалисти, медицински научни работници, социални работници, и техните ръководители, когато целта на пътуването е с свързана упражняваната от тях професия; работници, които участват в доставките на лекарствени продукти, медицински изделия и лични предпазни средства, медицинска апаратура, включително при инсталирането и поддръжката й; чуждестранни официални длъжностни лица (държавни ръководители, членове на правителства и др.) и членовете на техните делегации, както и дипломати, служители на международни организации, военнослужещи, служители на службите за сигурност и обществения ред и хуманитарни работници при изпълнение на техните задължения; погранични работници, независимо от тяхното гражданство;Във връзка с актуалната епидемиологична обстановка и съществуващото извънредно положение, свързано с разпространението на коронавирус COVID 19, са осигурени следните телефонни линии както следва:


РЗИ- Добрич  /от 8,30 до 17,00 ч - работни дни/:

  • 058/655 501, 058/600 615 - въпроси;
  • 058/655 536 - въпроси, свързани със здравословни проблеми;
  • 058/655 502 - жалби, оплаквания, административни процедури и др.     

ЕДИНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ - COVID-19 :   https://coronavirus.bg/

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Защита на личните данни.