Уважаеми потребители на административни услуги в РЗИ- Добрич,

целта на анкетното проучване е да ни даде информация за степента на Вашата удовлетвореност от използването на административните услуги, които извършваме. На база получените резултати и направените изводи ще се формулират препоръки за подобряване качеството на обслужването и усъвършенстването на предлаганите услуги. За нас информацията от анкетите е полезен източник за определяне на по-нататъшните цели и приоритети на РЗИ-Добрич в сферата на административната политика.

Екипът на РЗИ-Добрич Ви благодари за отделеното време. 

Молим Ви да посочите по един отговор за всеки въпрос, с изключение на въпрос 1 от раздел III, който позволява повече от един отговор.

АНКЕТА ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА

Моля, посочете към коя потребителска група принадлежите.

I. ИЗПОЛЗВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

1. Лесно ли намерихте информация за административните услуги, извършвани от РЗИ - Добрич?

2. Използвали ли сте досега административни услуги предоставяни от инспекцията?

3. Колко често заявявате административни услуги в РЗИ - Добрич?

II. КАЧЕСТВО НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ

1. Разбираемо ли са описани процедурите за предоставяне на административни услуги, извършвани от РЗИ - Добрич?

2. В какъв срок бе изпълнена заявената от Вас административна услуга?

III. КАНАЛИ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

1. Как получихте информация за услугите, извършвани от РЗИ - Добрич? Тук имате възможност да посочите повече от един отговор

2. Как оценявате пълнотата, точността и своевременното публикуване на информация, на интернет страницата на РЗИ - Добрич?

IV. ОТНОШЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ КЪМ КЛИЕНТИТЕ

1. Как оценявате качеството на обслужване от служителите в Центъра за административно обслужване – ЦАО?

2. За колко време бяхте обслужен/а?

3. Как оценявате работата и компетентността на служителите от специализираната администрация, участващи в предоставянето на административните услуги?

4. При поискване, своевременно ли получихте информация за етапа на изпълнение на заявената от Вас административна услуга?

5. Били ли сте свидетел на корупционна проява на служител/и на инспекцията?

V. Зони на подобрение

1. Коя от формите за обслужване смятате, че най-много се нуждае от подобрение?

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Защита на личните данни.