058/ 655 501, 058/600 615 - относно Covid 19 и ваксинация

СПИСЪК С ИМУНИЗАЦИОННИТЕ КАБИНЕТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ, В КОИТО СЕ ПОСТАВЯТ ВАКСИНИ СРЕЩУ COVID19 ПРИ ВЪЗРАСТНИ И ДЕЦА

30.10.2023 г. - ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДЕМА НА ЗАБОЛЯЕМОСТ ОТ COVID-19 

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБРАЗЦИ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗВЪРШЕНА ВАКСИНАЦИЯ СРЕЩУ COVID-19 РД-01-368/03.07.2023 Г.

Препоръки за комуникация на граждани и организации с Регионална здравна инспекция - Добрич във връзка с установените случаи на COVID-19 у нас

Във връзка с установените в Република България случаи на COVID-19, в сградата на Регионална здравна инспекция - Добрич се извършва пълна дезинфекция три пъти дневно. С оглед спазването на препоръките за ограничаване на контактите, РЗИ препоръчва на гражданите и юридическите лица да заявяват исканите от тях услуги посредством Системата за сигурно електронно връчване, чрез имейл, чрез телефонно обаждане, чрез услугите на Български пощи или на куриерските фирми.

С Регионалната здравна инспекция - Добрич можете да се свържете посредством Системата за сигурно електронно връчване (edelivery.egov.bg/Account/Login). Регистрацията в Системата се осъществява чрез персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ или с Квалифициран електронен подпис (КЕП). Чрез ССЕВ могат да се подават писма, жалби, сигнали, предложения, заявления за достъп до обществена информация и т. н.

Заявления за получаване на предписание за карантина и изолация/домашно лечение  по електронен път могат да бъдат подавани на електронен адрес  predpisaniya@rzi-dobrich.org

 • Сигнали могат да бъдат подавани на електронен адрес: rzi-dobrich@mh.government.bg или на телефон:

 • Информация за коронавирус може да намерите на https://coronavirus.bg/bg/, официалната интернет страница на МЗ в рубриката „Информация за коронавирус COVID-19 / За граждани и За медицински специалисти“, както и на сайта на РЗИ – Добрич в рубриката Лечебни заведения/ Указания за лечебни заведения и медицински специалисти и рубриката Промоция и профилактика / Коронавирус

С цел повишаване информираността на гражданите относно препоръките на Европейската комисия при пътуване от и към Китай Ви информираме, че същите са публикувани на интернет страницата на МЗ - https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/preporki-na-evropejskata-komisiya-za-ptuvashite-ot/.

Прилагане на ваксина срещу COVID - 19 Valneva

МЗ одобри препоръките на Експертния съвет по надзор на имунопрофилактиката относно прилагането на ваксини срещу COVID-19 за първична имунизация и за бустерна доза:

ваксинационна схема

Министерството на здравеопазването одобри препоръките на Експертния съвет по надзор на имунопрофилактиката относно прилагането на ваксини срещу COVID-19 за първична имунизация и за бустерна доза:

- За първична ваксинация се прилагат иРНК ваксини Comirnaty или Spikevax срещу оригиналния вариант на SARS-CоV-2 или векторната ваксина на Janssen (JCOVDEN).

- За бустерна доза се прилага адаптирана иРНК ваксина Comirnaty Original/Omicron BA.1 или Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1.

- Адаптираните ваксини се поставят при лица на възраст на и над 12 г. най-рано 3 месеца след завършен първичен курс на ваксинация или след поставен бустер.

- Бустерна доза от адаптирана иРНК ваксина е силно препоръчителна за следните категории лица на и над 12 г., които са получили поне първична имунизация (завършен ваксинационен курс), без значение от вида на приложената ваксина срещу COVID-19:

· Имунокомпрометирани;

· Трансплантирани пациенти, получаващи имуносупресивна терапия;

· Пациенти на хронична диализа;

· Пациенти с онкохематологични заболявания;

· Потребители и персонал в социални заведения, осигуряващи дългосрочна грижа за възрастни хора;

· Медицински специалисти, ангажирани с лечението на пациенти с COVID-19;

· Възрастни хора на и над 65 г.;

· Лица над 12-годишна възраст, които са получили последната си доза ваксина срещу COVID-19 (независимо дали за завършване на първична имунизация или бустерна доза) преди повече от 6 месеца.

Становището на Експертния съвет е във връзка със съвместното изявление на Европейската агенция по лекарствата и Европейския център по превенция и контрол на заболяванията относно възможността за прилагане на бустерна доза от адаптирана иРНК ваксина срещу COVID-19.

Към 12 септември в страната са доставени 290 880 дози Comirnaty Original/Omicron BA.1 и 1 800 дози Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1.

От днес бустерна доза от адаптираната иРНК ваксина на Pfizer/BioNTech може да бъде поставена в имунизационните кабинети на РЗИ, при общопрактикуващите лекари, както и в разкритите ваксинационни кабинети в лечебни заведения. Всички РЗИ вече са снабдени с достатъчни количества от адапатираната ваксина на Pfizer/BioNTech, като в момента тече снабдяването на общопрактикуващите лекари и на ваксинационните кабинети в болниците.

Адаптираната иРНК ваксина на Moderna ще бъде разпределена до РЗИ в рамките на настоящата седмица, а поставянето ? ще се извършва в определени за целта имунизационни кабинети. Информация за съответните кабинети на ниво област ще бъде публикувана на интернет страниците на РЗИ.

Информация за COVID-19, ваксините и ваксинацията можете да намерите на сайта https://plusmen.bg/ и на фейсбук страницата „Плюс мен“ – част от инициативата на Министерството на здравеопазването за популяризиране на ползите от ваксините и ваксинацията срещу COVID-19

Във връзка с решението на МЗ и Експертния съвет по надзор на имунопрофилактиката, които препоръчват прилагането на втори бустер иРНК ваксина срещу COVID-19 при лица над 18 г. след първична имунизация с ваксината на Janssen публикуваме актуализирана таблица с възможните ваксинационни схеми

Препоръки за гражданите във връзка с нарастващия брой на случаите на COVID-19 в България.

ВЪЗМОЖНИ ВАКСИНАЦИОННИ СХЕМИ ПРИ ВАКСИНИТЕ СРЕЩУ COVID 19

Актуализирана таблица с възможните ваксинационни схеми срещу COVID 19 

Информация относно: имунизация срещу COVID-19 на чужденци с предоставена временна закрила


Таблица за възможните ваксинационни схеми при ваксините срещу COVID-19

ПОЛЗИ ОТ ВАКСИНАЦИЯТА

Ваксинацията е най-сигурното и ефективно средство за предпазване от COVID-19 и за ограничаване разпространението на вируса причинител (SARS-CoV-2). Ваксините срещу COVID-19 показаха висока степен на ефикасност по време на клиничните проучвания преди тяхното разрешение за употреба. След въвеждането и масовото прилагане на одобрените в Европейския съюз (ЕС) ваксини се отбелязва силно намаляване на броя на тежките форми на COVID-19 и на смъртните случаи в световен мащаб. Най-убедителното доказателство за ползите от ваксините срещу COVID-19 е силната редукция на смъртността от COVID-19 в страните с висок обхват с ваксинация.

Ползите от ваксинацията срещу COVID-19 могат да се представят накратко така:

Ползи за ваксинирания:

 • Ваксинацията предпазва ваксинирания от тежко протичане на заболяването и от смъртен изход.

 • Ваксинацията намалява риска за ваксинирания от последващи боледуването усложнения и трайни последици за здравето.

 • Ваксинираните в по-ниска степен разпространяват инфекцията сред околните – по-малка е вероятността да заразят своите близки, в т.ч. възрастни хора, лица с хронични заболявания, бременни и деца в риск от тежко боледуване.

 • Ваксинацията дава възможност на ваксинирания да пътува по-лесно извън страната.

Ползи за обществото:

 • Масовата ваксинация създава колективен имунитет и намалява разпространението на вируса в популацията. По този начин се намаляват нивата на заболяемост и смъртност.

 • По-високият ваксинационен обхват (постигането на колективен имунитет) предпазва най-уязвимите групи, в т.ч. и хората, които по медицински причини не могат да бъдат ваксинирани.

 • Ваксинираните лица в по-ниска степен разпространяват инфекцията сред околните. В този смисъл ваксинацията е и поемане на отговорност към членовете на обществото.

 • Ваксинацията на голям процент от населението е предпоставка за отпадането на въведени заради пандемията противоепидемични мерки, което ще допринесе за възстановяване на работния ритъм и нормалните дейности в обществото.

Ползи за здравната система:

 • Ваксинираните лица по-рядко се разболяват от COVID-19 и по-рядко се налага да посещават личен лекар, да бъдат хоспитализирани и лекувани. По този начин значително се намалява натискът върху здравната система – освобождават се болнични легла за пациенти, които не са с COVID-19, повече хора имат навременен достъп до лекарствени продукти, използвани при лечението на COVID-19 и други заболявания.

Ползи за ограничаването на пандемията:

Бавният и продължителен процес на ваксинация на населението увеличава риска от широко разпространение на SARS-CoV-2 и стъпаловидно заразяване на населението. С това се повишава рискът от появата на нови вирусни варианти и мутации, избягващи пост-ваксиналния и пост-инфекциозния имунитет. Пандемията може да се ограничи в общество с нисък ваксинационен обхват, при коeто SARS-CoV-2 ще циркулира сред уязвими лица и ще разболява неваксинирани, ваксинирани и преболедували за дълги години.

 Децата и ваксините срещу COVID-19

 - Дългосрочните последици за здравето след COVID-19

 - COVID-19 и ваксинацията при хора, страдащи от сърдечно-съдови заболявания

- хроничните белодробни заболявания, COVID-19 и ваксинацията срещу коронавирусната инфекция

-  ваксинациите срещу COVID-19 при хората, страдащи от нервни заболявания

 - ваксинациите срещу COVID-19 при децата и младежите – разработена от Експертния съвет по педиатрия към МЗ;

- ваксинациите срещу COVID-19 при жените в репродуктивна възраст (бременни, родилки, кърмещи, с инвитро процедури и т.н.) - разработена от    Експертния съвет по акушерство и гинекология към МЗ.

Повече информация можете да получите на сайта    https://www.плюсмен.бг  , където в меню „Ваксинацията“ например можете да намерите специализирана информация за хората, страдащи от различни заболявания (с акцент върху възрастните и хронично болните), за жените в репродуктивна възраст, за децата и ваксините, за ваксинацията на трудноподвижните граждани, в социално уязвими групи от населението, на изложените на по-висок риск от заразяване и боледуване заради професията, която упражняват и т. н.

 РЗИ – Добрич уведомява, че:

С цел намаляване на струпването на хора, предотвратяване на дългото чакане и за улесняване на гражданите,желаещи да получат предписание за карантина или изолация/домашно лечение РЗИ – Добрич открива специален електронен адрес:     

 predpisaniya@rzi-dobrich.org , на който гражданите могат да поискат услугата Получаване на предписание за карантина или изолация/домашно лечение по електронен път.

Лицата, поискали услугата, трябва в свободен текст да заявят това, като посочат трите имена и ЕГН на карантинираното/ изолирано лице. Електронно подписаното предписание ще бъде изпратено на заявителя на посочения от него електронен адрес в срок от 24 до 48 часа (в зависимост от броя на заявителите).

Електронната кореспонденция с РЗИ- Добрич ще се осъществи при спазване на всички изисквания за защита на личните данни.

Ние препоръчваме на гражданите, които ще използват тази услуга, да се регистрират в Системата за сигурно електронно връчване, която се предоставя от Държавна агенция „Електронно управление”и се ползва безплатно от всички. Повече информация за Системата за сигурно електронно връчване можете да намерите на следния адрес: https://edelivery.egov.bg/

Информация за COVID - 19 

Телефон на РЗИ относно COVID-19: 058 655 501

ЗАПОВЕДИ НА ДИРЕКТОРА НА РЗИ - ДОБРИЧ - АРХИВ

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - АРХИВ

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Защита на личните данни.