Проучване мнението на потребителите на услуги, доставчици, проверявани обекти за наличие на корупционни прояви и спазване етични норми, от страна на служителите на РЗИ – Добрич чрез интернет страницата на инспекцията.

Уважаема госпожо/ господине,
Настоящото проучване има за цел да осигури на ръководството на РЗИ – Добрич информация за индентифициране на индикатори за корупция и за степен на спазване на етичните норми от страна на служителите на РЗИ – Добрич при изпълнението на служебните им задължения и упражняването на правомощия. Вашето участие в настоящото проучване ще даде принос за успешното провеждане на антикорупционната политика, провеждана от ръководството на РЗИ – Добрич.

Моля, отбележете със знак отговора, който според Вас най-точно съответства на всеки въпрос.

Анкетата е анонимна!

АНКЕТА ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА

1. Според Вас има ли корупция или отделни корупционни прояви, извършени от служители на РЗИ – Добрич?

2. Ако станете свидетел на корупционна проява от страна на служител на РЗИ – Добрич бихте ли подали сигнал по съответния ред за това?

3. Запознат ли сте с начините на подаване на сигнал за корупция при нужда?

4. Попадали ли сте в ситуация, в която върху Вас е оказан корупционен натиск?

5. Бихте ли предложили подарък или обещание за услуга на служител, за да извърши нещо за Вас?

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Защита на личните данни.