Анкетно проучване
Корупционни прояви

Уважаеми клиенти,
с тази анкета целим да проучим мнението Ви за нивото на корупция в РЗИ-Добрич. Да се осигури на ръководството информация за индентифициране на индикатори за корупция и за степен на спазване на етичните норми от страна на служителите на РЗИ – Добрич при изпълнението на служебните им задължения и упражняването на правомощия. Вашето участие в настоящото проучване ще даде принос за успешното провеждане на антикорупционната политика, провеждана от ръководството на РЗИ – Добрич. Анкетата е анонимна и информацията няма да бъде предоставена на никого в чист вид.
За всеки въпрос изберете отговора, който най-точно съответства на Вашето мнение. Може да посочите повече от един отговор.
Благодарим Ви за участието!

1. С какво ниво на администрацията осъществихте контакт?

2. Каква е оценката Ви за отношението на служителите към Вас, желанието, старанието, компетентността и професионализма при обслужването/инспекцията?

3. Според Вас има ли корупция или отделни корупционни прояви, извършени от служители на РЗИ – Добрич?

4. Ако станете свидетел на корупционна проява, нередност или конфликт на интереси от страна на служител на РЗИ – Добрич как бихте реагирали?

5. При отговор "няма да реагирам" на предходния въпрос, моля да посочите причините, поради които няма да подадете сигнал

6. През последните две години попадали ли сте в ситуация, в която върху Вас е оказан корупционен натиск?

7. Бихте ли предложили подарък или обещание за услуга на служител, за да извърши или да не извърши нещо за Вас?

8. Кое според Вас създава условия за корупция в РЗИ-Добрич?

9. Смятате ли, че РЗИ-Добрич е изложена на по-голям корупционен риск от други структури?

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Защита на личните данни.