Във връзка с промени в Наредба № 15 от 27.06.2006г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детски заведения , специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони (Обн. ДВ. бр. 57 от 14 юли 2006г., изм. и доп. ДВ 106 от 10 декември 2013г.) в РЗИ-Добрич отново се въвежда заверка на лични здравни книжки от 01.01.2014г.

Всяка новоиздадена лична здравна книжка се заверява и вписва в регистър в регионалната здравна инспекция по настоящ адрес на лицето след извършване на предварителните медицински прегледи.

Заверяването на личните здравни книжки се извършва срещу представен документ за самоличност и удостоверение за настоящ адрес на лицето.

Личните здравни книжки, издадени преди влизането в сила на наредбата, се заверяват и регистрират след извършване на съответните периодични медицински прегледи и изследвания.

Изменението на Наредба № 15 от 27.06.2006г. можете да намерите в сайта на РЗИ-добрич в раздел "Информация за лечебните заведения".

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Защита на личните данни.