МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-ДОБРИЧ

гр. Добрич-9300, ул. Св. св. Кирил и Методий № 57, тел.: 058/600 614,  факс: 058/600 692;

e-mailrzi-dobrich@mh.government.bgrzi-dobrich@bergon.net

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

РЗИ-Добрич уведомява, че във връзка с провела се процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет – «Доставка чрез периодична покупка на бензин (А-96-Н, А-98-Н) газ  пропан – бутан, дизелово гориво и смазочни материали за нуждите на автомобилния парк на Регионална здравна инспекция – Добрич през 2014г.” избира за изпълнител:

“Лукойл България” ЕООД

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Защита на личните данни.