Пунктове за ваксиниране срещу Ковид- 19 и електронен адрес за подаване на заявление за отмяна на карантина

 

С цел оптимизиране на възможността за ваксиниране срещу Covid- 19 на работещите лица, всеки понеделник от 18.00 до 23.00 ч. ще работи имунизационният кабинет на МБАЛ-Добрич АД.

Временният имунизационен пункт към МЦ "Добрич" ЕООД няма да работи до 30.09.2021 г. 

Специализирани имунизационни кабинети за ваксиниране срещу COVID-19 /виж тук/

 

Електронен адрес за подаване на заявление за отмяна на карантина:  rzi-dobrich@mh.government.bg

На вниманието на всички български граждани и лицата със статут на постоянно,  дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, пристигащи от държави, попадащи в т.нар. „ червена зона“: Считано от 00,00 ч. на 19.07.2021 г., български гражданин или лице със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България, вкл. деца или член на неговото семейство, които пристигат в страната от държава, попадаща в т.нар. „червена зона“ и не представят на органите на граничния здравен контрол отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането в страната изследване по метода на полимеразна верижна реакция, считано от датата на пробонабиране (вписана в цифров COVID сертификат на ЕС за изследване или на аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС), се поставят под карантина за срок от 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощен от него заместник-директор.Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Защита на личните данни.