Начало » Води » Води за питейно-битови нужди » Централни водоизточници

Централни водоизточници

- АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 17.05.2019 – 31.05.2019 г.
- АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 01.05.2019 – 16.05.2019 г.
- ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КРИЗИСНАТА СИТУАЦИЯ В КВ. „ПАСТИР“, ГР. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
- АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 16.04.2019 – 30.04.2019 г.
- АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 01.04.2019 – 15.04.2019 г.
- АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 16.03.2019 – 31.03.2019 г.
- АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 01.03.2019 – 15.03.2019 г.
- АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 16.02.2019 – 28.02.2019 г.
- ДОКЛАД С АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ ЦЕЛИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА 2017 г.
- ДОКЛАД С АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ ЦЕЛИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА 2016 г.
- АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 01.02.2019 – 15.02.2019 г.
- АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 16.01.2019 – 31.01.2019 г.
- АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019 – 15.01.2019 г.
- АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 16.12.2018 – 31.12.2018 г.
- АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 01.12.2018 – 15.12.2018 г.
- АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 15.11.2018 – 30.11.2018 г.
- АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 01.11.2018 – 15.11.2018 г.
- АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 16.10.2018 – 31.10.2018 г.
- АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 01.10.2018 – 15.10.2018 г.
- АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 16.09.2018 – 30.09.2018 г.
- АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 01.09.2018 – 15.09.2018 г.
- АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 16.08.2018 – 31.08.2018 г.
- АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 01.08.2018 – 15.08.2018 г.
- АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 16.07.2018 – 31.07.2018 г.
- АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 16.06.2018 – 30.06.2018 г.
- АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 01.06.2018 – 15.06.2018 г.
- АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 16.05.2018 – 31.05.2018 г.
- АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 01.05.2018 – 15.05.2018 г.
- АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 16.04.2018 – 30.04.2018 г.
- АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 01.04.2018 – 15.04.2018 г.
- АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА 2016г.
- АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 16.03.2018 – 31.03.2018
- АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 01.03.2018 – 15.03.2018
- АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 16.02.2018 – 28.02.2018
- АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 01.02.2018 – 15.02.2018
- АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 16.01.2018 – 31.01.2018
- АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018 – 15.01.2018
- АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 16.12.2017 – 31.12.2017
- АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 01.12.2017 – 15.12.2017
- АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 16.11.2017 – 30.11.2017
- АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 01.11.2017 – 15.11.2017
- АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 16.10.2017 – 31.10.2017
- АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 01.10.2017 – 15.10.2017
- АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 16.09.2017 – 30.09.2017
- АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 01.09.2017 – 15.09.2017
- АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 16.08.2017 – 31.08.2017
- АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 01.08.2017 – 15.08.2017
- АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 16.07.2017 – 31.07.2017 г.
- АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 01.07.2017 – 15.07.2017 г.
- АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 16.06.2017 – 30.06.2017 г.
- АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 01.06.2017 – 16.06.2017 г.
- АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 16.05.2017 – 31.05.2017 г.
- АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 01.05.2017 – 15.05.2017 г.
- АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 01.04.2017 – 30.04.2017 г.
- АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА 2015г.
- АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА 2014г.
- АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА 2012г.
- АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА 2013г.
- Резултати от проведения мониторинг върху качеството на питейните води в област Добрич през Първо тримесечие на 2013 г.
- Резултати от проведения мониторинг върху качеството на водите за питейно.битово водонабдяване в област Добрич през 2012 г.
- АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА 2011г.
- АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА 2010г.
- АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА 2009г.
- ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ, ПОДАВАНИ ОТ ЦЕНТРАЛНИ ВОДОИЗТОЧНИЦИ ПРЕЗ ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ НА 2012 Г. В ОБЛАСТ ДОБРИЧ
- Информация за качеството на питейните води в област Добрич за първо шестмесечие на 2012 г.
- База питейни води(лъчове) 2010 г.
- База води - пестициди за 2010 г.
- База питейни води - радиология 2010г.
- База питейни води(лъчове) 2009 г.
- Събиране и анализиране на актуална информация относно използваните пестициди (вид и количество) във водосборните области на водоизточниците
- Извършена тематична проверка през м. юни 2009 година на "ВиК" ЕООД
- Анализ на качеството на питейните води в област Добрич за 2007 г.
- Анализ на качеството на питейните води в област Добрич за 2008 г.

[Назад] [Обратно горе]