Начало » Услуги » Лабораторни услуги » ОКА

Медицински изследвания

 

ЛАБОРАТОРНА ДЕЙНОСТ ПОД АКРЕДИТАЦИЯ

Отдел "Лабораторни изследвания" е акредитиран като Орган за контрол от вида А и притежава Сертификат за акредитация с рег. №36 ОКА/09.01.2019 г., валиден до 15.01.2022 г., издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2012 .

 

 
- Процедура
- Обхват на акредитация
- Декларации

[Назад] [Обратно горе]