Начало » Услуги » Административна информация

Административна информация

Адрес: 9300, гр. Добрич, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 57

Булстат:     176031070

Услугите се заплащат на ПОС устройство в деловодството на РЗИ-Добрич или по банков път, като се представи копие от платежното нареждане.

Банковата сметка на РЗИ-Добрич е
BG07UBBS80023110739110 BIC:UBBS BGSF ,

ОББ-КЛОН ДОБРИЧ


[Назад] [Обратно горе]