Начало » Регистри и лицензи

Регистри и лицензи

- Регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите актуален към 11.09.2017 г.
- РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, АКТУАЛЕН КЪМ 05.09.2017 Г.
- ПРОДАЖБА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ ЛЕКАРИ, ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА АКТУАЛЕН КЪМ 01.06.2017 Г.
- Регистър на лицата които упражняват неконвенционални методи за въздействие върху индивидуалното здраве актуален към 18.04.2017 г.
- Регионален регистър на бутилираните води актуален към 31.03.2017 г.
- Списък на лечебни заведения за физикална и рехабилитационна медицина актуален към 18.04.2017 г.
- Регистър на подадените декларации по Закона за разкриване и предотвратяване на конфликт на интереси по чл. 12 т.1. от ЗПРКИ актуален към 13.07.2016 г.
- Регистър на подадените декларации по Закона за разкриване и предотвратяване на конфликт на интереси по чл.12, т.2 от ЗПРКИ АКТУАЛЕН КЪМ 13.07.2016 Г.
- СПИСЪК НА КОНТРОЛИРАНИТЕ АПТЕКИ В ДОБРИЧКА ОБЛАСТ АКТУАЛЕН КЪМ 31.03.2017 Г.
- СПИСЪК НА КОНТРОЛИРАНИТЕ ДРОГЕРИИ В ДОБРИЧКА ОБЛАСТ АКТУАЛЕН КЪМ 31.03.2017 Г.
- АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
- Достъп до информация за ОПЛ/ЛДМ от Добричка област, сключили договор с РЗОК – Добрич

[Назад] [Обратно горе]