Начало » Регистри и лицензи

Регистри и лицензи

- РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, АКТУАЛЕН КЪМ 20.11.2017 Г.
- Списък на деклараците от служителите на РЗИ-Добрич по чл.12, т.1 и т.2 от ЗПРКИ
- Регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите актуален към 08.11.2017 г.
- РЕГИСТЪР НА КОНТРОЛИРАНИТЕ ДРОГЕРИИ В ДОБРИЧКА ОБЛАСТ АКТУАЛЕН КЪМ 03.11.2017 Г.
- ПРОДАЖБА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ ЛЕКАРИ, ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА АКТУАЛЕН КЪМ 20.10.2017 Г.
- Регистър на лицата които упражняват неконвенционални методи за въздействие върху индивидуалното здраве актуален към 18.04.2017 г.
- Регионален регистър на бутилираните води актуален към 31.03.2017 г.
- Списък на лечебни заведения за физикална и рехабилитационна медицина актуален към 18.04.2017 г.
- СПИСЪК НА КОНТРОЛИРАНИТЕ АПТЕКИ В ДОБРИЧКА ОБЛАСТ АКТУАЛЕН КЪМ 31.03.2017 Г.
- АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
- Достъп до информация за ОПЛ/ЛДМ от Добричка област, сключили договор с РЗОК – Добрич

[Назад] [Обратно горе]