Начало » Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация
- Заповед за спиране експлоатацията на обект, експлоатиран от ET "Гери - М - Георги Иванов"
- Заповед за спиране експлоатацията на обект, експлоатиран от "Алекс В. А." ООД
- Заповед за спиране експлоатацията на обект, експлоатиран от "ДИ МАРЕ - 1" ООД
- Заповед за спиране експлоатацията на обект, експлоатиран от "АСГАРД - 03" ООД
- Заповед за спиране експлоатацията на обект, експлоатиран от "Таргет Ком" ООД
- ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ РЗИ – ДОБРИЧ
- Списък на категориите информация в РЗИ-Добрич, подлежащи на класификация като служебна тайна
- Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация към РЗИ-Добрич през 2016 г.
- Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на РЗИ - Добрич
- Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация към РЗИ-Добрич през 2015 г.
- ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РЗИ-ДОБРИЧ
- Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация към РЗИ-Добрич през 2014 г.
- Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация към РЗИ-Добрич през 2013 г.
- Заявление

[Назад] [Обратно горе]