Начало » Профилактични програми и проекти » Околна среда и здраве

Околна среда и здраве

- Годишен доклад за резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения 2018 г. област Добрич
- Национален план за действие за намаляване риска от облъчване от радон 2018-2022 г.
- Стратегия за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2027 г.
- Годишен доклад за резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения 2017 г. област Добрич
- АНКЕТА - радон
- ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНОТО НАЦИОНАЛНО ПРОУЧВАНЕ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА РАДОН В СГРАДИ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ
- Процедура за Национално проучване(допълнение) - радон
- Инструкция за извършване на измервания на концентрация на радон във въздуха на помещения в жилищни сгради
- УКАЗАНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ НА КОРЕКЦИОННИТЕ ФАКТОРИ НА СЕЗОННИТЕ ВАРИАЦИИ НА КОНЦЕНТРАЦИЯТА НА РАДОН
- Годишен доклад за резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения 2016 г. област Добрич
- Годишен доклад за резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения 2015 г. област Добрич
- ИНСТРУКЦИЯ №2 ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗМЕРВАНИЯ ЗА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА РАДОН В ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
- НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА РАДОН В СГРАДИ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ

[Назад] [Обратно горе]