Начало » Нормативна база

Нормативна база

Всички нормативни документи можете да изтеглите от тук:

Закони:
http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=380

Постановления:
 http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=381
Наредби:
http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=391
Правилници и инструкции:
 http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=396
Медицински стандарти:
http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=397

Нормативни актове на ЕС:
 http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=395
Проекти на нормативни актове:
 http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=393
Служебен бюлетин:
http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=392

Вътрешни нормативни документи:

- Предлагане на химически продукти - прекурсори на взривни вещества в България

[Назад] [Обратно горе]