Начало » Информация за личните лекари

Информация за лечебните заведения

- Заповед за сформиране на комисия за отлагане от имунизации и реимунизации
- ЛЕКАРСКИ КОНСУЛТАТИВНИ КОМИСИИ ЗА 2019 Г. ОБЛАСТ ДОБРИЧ
- Налична към 31.01.2019г. ваксина - Infanrix-IPV+HIB
- Трихинелоза 2018г.
- Западнонилска треска
- Насочен епидемиологичен надзор на морбили и инструкция
- Работен лист за класификация на отпадък
- Обхват с тетраксим за първо полугодие на 2018 г. и необходими количества за второ полугодие на 2018 г.
- ПРЕПОРЪКИ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ УХАПВАНЕ ОТ КЪРЛЕЖ
- Малария 2018
- ЛЕКАРСКИ КОНСУЛТАТИВНИ КОМИСИИ ЗА 2018 Г. ОБЛАСТ ДОБРИЧ
- Засилване надзора на рубеола в страната
- Отчет на имунизации с Тетраксим, Пентаксим и шесткомпонентна ваксина към 31.12.2017г.
- СЪОБЩЕНИЕ:ВАЖНО!!! ОТНОСНО ПРЕДАВАНЕТО НА СЪОБЩЕНИЯ ЗА СМЪРТ В РЗИ-ДОБРИЧ СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 14 ОТ 2004 Г.
- Чума в Мадагаскар
- Трихинелоза 2017г.
- Формуляр за отказ от ваксина
- Практическо ръководство за здравни работници и здравни медиатори "Да поговорим за предпазване от болести"
- Приложение 8а от Наредба № 15 за имунизациите в РБългария
- Приложение 7 от Наредба № 15 от 12.05.2017г. за имунизациите в РБългария
- Листовка за потребителя на M-M-RVAXPRO
- Кратка характеристика на M-M-RVAXPRO
- Листовка на потребитела на INFANRIX HEXA
- Кратка характеристина на INFANRIX HEXA
- Имунизационен календар ДВ бр. 38 от 12 май 2017г.
- Малария 2017г.
- Заповед № РД.11.89/02.05.2017г. за сформиране на Областна специализирана комисия за освобождаване от имунизации и реимунизации по медицински противопоказания
- ЛЕКАРСКИ КОНСУЛТАТИВНИ КОМИСИИ ЗА 2017 Г. ОБЛАСТ ДОБРИЧ
- Отчет биопродукти - Приложение № 7а към чл. 13, ал. 3/01.07.2014г.
- Трихинелоза 2016г.
- Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици
- Профилактика на грип - информационна кампания
- Информация за гражданите на ЕС, пътуващи до засегнатите райони
- Информация за Зика - вирусна инфекция
- Приложение № 2 към Наредба № 3/26.05.2016г. за реда и условията за провеждане на диагностика и контрол на сифилис, гонорея и УГХИ
- Наредба № 3/26.05.2016г. за реда и условията за провеждане на диагностика и контрол на сифилис, гонорея и УГХИ
- МАЛАРИЯ 2016г.
- Вирус Зика
- ВАКСИНИ!
- Лични предпазни средства - Филм 1,2
- Лични предпазни средства - писмо
- Трихинелоза
- Изследване на грип и ОРЗ
- Заповед на Министъра на здравеопазването
- Важно: Налични ваксини
- ЕБОЛА-Заповед и Методично указание
- ЕБОЛА-писмо
- Информация ваксини
- Имунизационен календар
- Малария 2015г.
- Наредба № 1 от 09.02.2015г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравни заведения
- Писмо-Туларемия
- Информация за регистрирани случаи на Туларемия
- Европейска агенция по лекарствата (2)
- Европейска агенция по лекарствата (1)
- Информация -Хексацима
- Кратка характеристика - Хексацима
- Писмо на ИАЛ - Хексацима
- ВАЖНО!!! - Шествалентна ваксина Хексацима
- Как да изпратим безопасно човешки кръвни проби от съмнителни случаи на Ебола в рамките на една страна с автомобилен, железопътен или морски транспорт
- Стъпки за отстраняване на предпазно облекло и лични предпазни средства
- Стъпки за обличане на лично предпазно облекло и поставяне на лични предпазни средства
- Ебола-актуализирано прессъобщение
- Приложение № 7 към чл. 13 ал. 2 (в сила 01.01.2015г.)
- НАРЕДБА № 15 ОТ 12 МАЙ 2005 Г. ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ( в сила от 07.11.2014г. с изключение на § 6, който влиза в сила от 1 януари 2015 г.)
- Придобиване на специалност в системата на здравеопазването по реда на Наредба№34/29.12.2006 г.
- ДЕФИНИЦИЯ НА СЛУЧАЙ НА ЕБОЛА
- Важно!!! Информация за трихинелоза 2014г.
- ВАЖНО!!! Информация за Западно-Нилска треска
- Прием на документи по реда на Наредба №15/02.07.2008 г. за придобиване на специалност "Обща медицина" на ОПЛ
- Придобиване на специалност в системата на здравеопазването по реда на Наредба №34/29.12.2006 г.
- Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-209/ 27.08.2014г.за имунизациите в Република България
- ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЪТУВАЩИ
- ВАЖНО!!! ДО ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ
- ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ПО РЕДА НА НАРЕДБА №15/02.07.2014 г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ "ОБЩА МЕДИЦИНА" ОТ ОПЛ
- ВАЖНО !!! НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ - НАРЕДБА № 15/02.07.2008 ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ "ОБЩА МЕДИЦИНА"
- Наредба № 21/18.07.2005г.
- НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
- Малария 2014г.
- Съобщение - относно липсващи документи „Съобщения за смърт” за констатирани смъртни случаи през отчетната 2013 година
- НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2006 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ КНИЖКИ
- ЗАВЕРЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ЗДРАВНИ КНИЖКИ В РЗИ-ДОБРИЧ ОТ 01.01.2014г..
- МАЛАРИЯ 2013
- Алгоритми за поведение при съмнение за грип и приложение на антивирусни препарати
- ВАЖНО!!! ГОДИШНА ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2012 Г.
- НЗОК-Указание за предписване, отпускане и получаване на ваксини срещу HPV
- Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в РБългария 2012-2016г.-Национален координационен съвет
- Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в РБългария 2012-2016г.-консенсус на педиатрите
- Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в РБългария 2012-2016г.-консенсус на онкогинеколозите
- Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в РБългария 2012-2016г.-ваксина "Церварикс"
- Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в РБългария 2012-2016г.-ваксина "Силгард"
- НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ОПЛ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОТНОСНО ЗАВЕРКА НА ЛЗК
- НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ УПРАВИТЕЛИ НА МБАЛ, ДКЦ, МЦ И ОПЛ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОТНОСНО ВАКСИНИРАНЕ НА ЛИСИЦИ И ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ЖИВОТНИ ПРОТИВ ЗАБОЛЯВАНЕТО БЯС
- ГРЪБНАЧНИ ИЗКРИВЯВАНИЯ
- СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ ОТНОСНО ВАКСИНА ПРИОРИКС
- НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ УПРАВИТЕЛИ НА МБАЛ, ДКЦ, МЦ И ОПЛ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ
- ИНФОРМАЦИЯ ЗА АЗИАТСКИ ТИГРОВИ КОМАРИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПИСМО НА МЗ №33.08-2/03.02.2012
- ВАЖНО!!! Употреба на антивирусни препарати през есенно-зимния сезон 2011-2012 г.
- ВАЖНО!!! ГОДИШНА ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2011 Г.
- НАПОМНИТЕЛНО ПИСМО ОТНОСНО ТРИХИНЕЛОЗА
- МАЛАРИЯ 2011
- ИНФОРМАЦИЯ за епидемичен взрив, причинен от ентерохеморагичен щам О104 на Ешерихия коли в Северна Германия
- УКАЗАНИЕ ЗА ДИАГНОСТИКА И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ БОЛНИ ОТ ХЕМОЛИТИЧНО-УРЕМИЧЕН СИНДРОМ (ХУС), ПРЕДИЗВИКАН ОТ EНТЕРОХЕМОРАГИЧНИ E. COLI 0104:H214
- Във връзка с писмо на МЗ № РД 16-00-65/ 30.05.2011г. във връзка с регистриран в Германия епидемичен взрив, причинен от ентерохеморагичен щам О 104 на Ешерихия коли и създаване на готовност за ранна диагностика и лечение на евентуални случ
- ДО ВСИЧКИ ОПЛ ОТНОСНО TETRAXIM
- ДО ВСИЧКИ ОПЛ
- Кратка характеристика на INFANRIX IPV+HIB
- ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МОРБИЛИ ЗА 2010г.
- АЛГОРИТЪМ за поведение в лечебно заведение за болнична помощ
- А Л Г О Р И Т ЪМ за работа на общопрактикуващите лекари, лекарите в ДКЦ, МЦ и ЦСМП при случай съмнителен за грип
- ДО ВСИЧКИ ОПЛ ОТНОСНО ПОВИШЕНА КЛИНИКО-ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА НАСОЧЕНОСТ ЗА ТРИХИНЕЛОЗА
- СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ ОТНОСНО ПОЛУЧАВАНЕ НА АНТИВИРУСНИ ПРЕПАРАТИ
- ДО ВСИЧКИ ОПЛ Справка за SYNFLORIX
- ПИСМО ДО ВСИЧКИ ОПЛ ОТНОСНО SYNFLORIX
- На вниманието на всички ОПЛ относно Наредба №15/12.05.2005г. за имунизациите в Република България
- МАЛАРИЯ 2010
- Кратка характеристика на продукта SYNFLORIX
- Кратка характеристика на продукта PENTAXIM
- ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МОРБИЛИ ЗА 2009г.
- Кратка харектеристика на продукта CELVAPAN
- Относно писмо на МЗ 91-00-17/20.02.2010г. за определяне на рисковите контингенти, подлежащи на имунизация с пандемична ваксина срещу грип А(H1N1) и отпочване на имунизационна кампания в област Добрич от 08.03.2010г
- Диагнози по МКБ10, при които трябва да се предложи имунизация с ваксина срещу A H1N1:
- Съобщение относно употребата на лекарствени продукти, съдържащи NIMESULIDE
- ИНФОРМАЦИЯ НА МЗ ЗА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА МОРБИЛИ ЗА 2009г.
- СЪОБЩЕНИЕ ЗА 30.10.09 ОТНОСНО ИЗВЪНРЕДНА ИМУНИЗАЦИОННА КАМПАНИЯ
- СЪОБЩЕНИЕ ЗА 16.10.09 ОТНОСНО ИЗВЪНРЕДНА ИМУНИЗАЦИОННА КАМПАНИЯ
- Писмо на МЗ във връзка с промените с Наредба 15/12.05.2005 г. за имунизациите в Р. България (ДВ, бр. 45/2005 г., изм. бр. 82/2006 г., изм. бр. 5/2007 г., изм. бр.57/2009 г. ), касаещи допълване на Имунизационния календар на страната в задължителната и в п
- РЕГИОНАЛЕН ПЛАН НА ДОБРИЧКА ОБЛАСТ ЗА ГОТОВНОСТ ЗА ГРИПНА ПАНДЕМИЯ 2007
- Свински грип

[Назад] [Обратно горе]