Начало » Здравно-демографски показатели за област Добрич

Здравно-демографски показатели

- Годишен здравно-демографски анализ на РЗИ-Добрич за 2017 г.
- Годишен здравно-демографски анализ на РЗИ-Добрич за 2016 г.
- Анализ на здравословното състояние на децата и учениците в област Добрич за учебната 2017 г. и 2018 г.
- Анализ на здравословното състояние на децата и учениците в област Добрич за учебната 2016 г. и 2017 г.
- Анализ на здравословното състояние на децата и учениците в област Добрич за учебната 2015 г. и 2016 г.
- Анализ на здравословното състояние на децата и учениците в област Добрич за учебната 2014 г. и 2015 г.
- Анализ на здравословното състояние на децата и учениците в област Добрич за учебната 2013 г. и 2014 г.
- Анализ на здравословното състояние на децата и учениците в област Добрич за учебната 2012 г. и 2013 г.
- Анализ на здравословното състояние на децата и учениците в област Добрич за учебната 2011 г. и 2012 г.
- Анализ на здравословното състояние на децата и учениците в област Добрич за 2010 г. и 2011 г.
- Анализ на здравословното състояние на децата и учениците в област Добрич за учебната 2009 г. и 2010 г..
- Годишен здравно-демографски анализ на РЗИ-Добрич за 2015 г.
- Годишен здравно-демографски анализ на РЗИ-Добрич за 2014 г.
- Годишен здравно-демографски анализ на РЗИ-Добрич за 2013 г.
- Годишен здравно-демографски анализ на РЗИ-Добрич за 2012 г.
- Годишен здравно-демографски анализ на РЗИ-Добрич за 2011 г.
- АНАЛИЗ НА ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЛАСТ ДОБРИЧ
- Анализ на здравословното състояние на децата и учениците в област Добрич
- ДЕТСКА СМЪРТНОСТ ЗА ОБЛАСТ ДОБРИЧ И РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 1992 - 2007 Г.
- ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ ЗА ОБЛАСТ ДОБРИЧ И РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 1992 - 2007 Г.
- СТРУКТУРА НА ЗАРАЗНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА 2008 Г.
- РЕГИСТРИРАНА ЗАРАЗНА ЗАБОЛЯЕМОСТ ЗА ДОБРИЧКА ОБЛАСТ ЗА ПЕРИОДА 1995 - 2008 Г.
- БРОЙ РАЖДАНИЯ И АБОРТИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 2000 - 2007 Г.
- РАЖДАЕМОСТ И СМЪРТНОСТ ЗА ДОБРИЧКА ОБЛАСТ И ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
- ЗДРАВНО-ДЕМОГРАФСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПО ОБЩИНИ
- ЗДРАВНО-ДЕМОГРАФСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 1991 - 2007 Г.
- Население на област Добрич за 2007 г.

[Назад] [Обратно горе]