Начало » Здравно образование » Профилактика на незаразните болести

Активен линк към интернет страницата на НЦОЗА

      На интернет страницата на НЦОЗА са поставени и други материали имащи отношение към рискови за здравето фактори и други въпроси, свързани с подобряване на здравето.

      Материалите се намират в раздел "Печатни и електронни издания - здравно-информационни материали" с линк:

http://ncphp.government.bg/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=158&Itemid=557&lang=bg[Назад] [Обратно горе]