Начало » Контакти

Контакти

 

ПК 9300  гр. Добрич

тел.: 058 588 614    факс: 058 600 692 

ул. "Кирил и Методий" № 57

e-mail: rzi-dobrich@mh.government.bg

интернет страница:  http://www.rzi-dobrich.org                  

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ
за работа с физически и юридически лица в РЗИ - Добрич

Приемно време на Директора на РЗИ - Добрич
ет.1, стая № 107
четвъртък : от 14.00 часа до 16.30 часа

Приемно гише на РЗИ - Добрич

Стая 111, ет. 1

от 8.30 до 17 часа


Каса, ет.1, стая № 112
от 08.30 до 17.00 часа

Лабораторни изследвания, ет.1 стая № 103
от 08.30 до 17.00 часа

Имунизационен кабинет - ваксини

до обяд:
от 08,30 до 12,30 часа
след обяд:
от 13,00 до 17,00 часа

 

ТЕЛЕФОН ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ, СВЪРЗАНИ С ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЗАБРАНИТЕ ЗА
 ТЮТЮНОПУШЕНЕ
0878611045
Директор Д-р Светла Ангелова 058 / 588614
приемно време: четвъртък : от 14.00 – 16.00 часа
Зам.-Директор Д-р Николинка Минчева 058 / 655517
приемно време: четвъртък : от 14.00 – 16.00 часа
Главен секретар Д-р Грациела Илиева 058 / 655502
приемно време : понеделник: 15.00 – 16.00 часа
 
Дирекция "АПФСО"  
Директор на дирекция приемно време : понеделник: 15.00 – 16.00 часа Инж. Снежана Маразова 058 / 655529
Главен юрисконсулт Десислава Марева 058 / 655510


Дирекция "Обществено здраве"  
Директор на дирекция приемно време : понеделник: 15.00 – 16.00 часа Д-р Юлия Чалъкова 058 / 655521
Началник отдел "Лабораторни изследвания" Светлана Желязкова 058 / 655530
Началник отдел "Държавен здравен контрол" Д-р Таня Панчева 058 / 655526
Дирекция "Надзор на заразните болести"  
Директор на дирекция приемно време :понеделник:15.00 – 16.00 часа   Д-р Тодорка Панайотова 058 / 655532
Началник отдел "Противоепидемичен контрол" Д-р Даниела Иванова 058 / 655531
Началник отдел "Медицински изследвания" Д-р Веска Димитрова  058 / 655535
Дирекция "Медицински дейности"  
Гл. инспектор Диана Михайлова 058 / 655513
РКМЕ   058 / 601078
Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap

[Назад] [Обратно горе]