Начало » Актуално » Съобщения

Съобщения

- СЪОБЩЕНИЕ:ПО ЧЛ.61 АЛ.3 ОТ АПК - 9
- СЪОБЩЕНИЕ:ПО ЧЛ.61 АЛ.3 ОТ АПК - 8
- СЪОБЩЕНИЕ:ПО ЧЛ.61 АЛ.3 ОТ АПК - 7
- СЪОБЩЕНИЕ:ПО ЧЛ.61 АЛ.3 ОТ АПК - 6
- СЪОБЩЕНИЕ:ПО ЧЛ.61 АЛ.3 ОТ АПК - 5
- СЪОБЩЕНИЕ:ПО ЧЛ.61 АЛ.3 ОТ АПК - 4
- СЪОБЩЕНИЕ:ПО ЧЛ.61 АЛ.3 ОТ АПК - 3
- СЪОБЩЕНИЕ:ПО ЧЛ.61 АЛ.3 ОТ АПК - 2
- СЪОБЩЕНИЕ:ПО ЧЛ.61 АЛ.3 ОТ АПК - 13
- СЪОБЩЕНИЕ:ПО ЧЛ.61 АЛ.3 ОТ АПК - 12
- СЪОБЩЕНИЕ:ПО ЧЛ.61 АЛ.3 ОТ АПК - 11
- СЪОБЩЕНИЕ:ПО ЧЛ.61 АЛ.3 ОТ АПК - 10
- СЪОБЩЕНИЕ:ПО ЧЛ.61 АЛ.3 ОТ АПК - 1
- СЪОБЩЕНИЕ:НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ И ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
- СЪОБЩЕНИЕ:НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ - ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КРИЗИСНАТА СИТУАЦИЯ В КВ. „ПАСТИР“, ГР. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
- СЪОБЩЕНИЕ:НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ - ЕВРОПЕЙСКА ИМУНИЗАЦИОННА СЕДМИЦА 24-30 Април 2019 г.
- СЪОБЩЕНИЕ:НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИТЕЛИТЕ НА ДОБРИЧКА ОБЛАСТ
- СЪОБЩЕНИЕ:НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИТЕЛИТЕ НА ДОБРИЧКА ОБЛАСТ
- СЪОБЩЕНИЕ:ВАЖНО!!! ОТНОСНО ПРЕДАВАНЕТО НА СЪОБЩЕНИЯ ЗА СМЪРТ В РЗИ-ДОБРИЧ СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 14 ОТ 2004 Г.
- СЪОБЩЕНИЕ:ВАЖНО!!! НА ВНИМАНИЕТО НА ИППМП И ГППМП ОБСЛУЖВАНИ ОТ ДКЦ 1 - ГР. ДОБРИЧ
- СЪОБЩЕНИЕ:ВАЖНО!!! НА ВНИМАНИЕТО НА СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ - Кандидатстване за финансиране по проект BG05M903001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"
- СЪОБЩЕНИЕ: Обща ТЕЛК при «МБАЛ-Добрич» АД
- СЪОБЩЕНИЕ: Национална стратегия на РБългария за интегриране на ромите 2012-2020 г.
- СЪОБЩЕНИЕ: НА ВНИМАНИЕТО НА МЕНИДЖЪРИ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ
- СЪОБЩЕНИЕ: НА ВНИМАНИЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОПЕРАТОРИ И МАСОВИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
- СЪОБЩЕНИЕ: НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ И ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ !!! - ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ (2014-2020)
- СЪОБЩЕНИЕ: НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
- СЪОБЩЕНИЕ: МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ И ВЪЗМОЖНОСТ ДА ЗАДАВАТ ВАЖНИ ЗА ТЯХ ВЪПРОСИ
- СЪОБЩЕНИЕ: ЛЕКАРСКИ КОНСУЛТАТИВНИ КОМИСИИ ЗА 2018 Г. ОБЛАСТ ДОБРИЧ
- СЪОБЩЕНИЕ: ЗА НАЛОЖЕНО НАКАЗАНИЕ – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ 75/20.12.2016г.
- СЪОБЩЕНИЕ: ЗА НАЛОЖЕНО НАКАЗАНИЕ – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ 74/20.12.2016г.
- СЪОБЩЕНИЕ: ЗА НАЛОЖЕНО НАКАЗАНИЕ – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ 18.11.2016 г.
- СЪОБЩЕНИЕ: ЗА НАЛОЖЕНО НАКАЗАНИЕ – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ 01.09.2016 г.
- СЪОБЩЕНИЕ: ЗА НАЛОЖЕНО НАКАЗАНИЕ - ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ 10.11.2015 г.
- СЪОБЩЕНИЕ: ЗА НАЛОЖЕНО НАКАЗАНИЕ - ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ 01.07.2015 г.
- СЪОБЩЕНИЕ: ЗА НАЛОЖЕНО НАКАЗАНИЕ - ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ
- СЪОБЩЕНИЕ: ЗА НАЛОЖЕНО НАКАЗАНИЕ - ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ 29.09.2016 г.
- СЪОБЩЕНИЕ: ЗА НАЛОЖЕНО АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ
- СЪОБЩЕНИЕ: До Татяна Василева Манчева - управител на "Ескалибур" ЕООД
- СЪОБЩЕНИЕ: Във връзка с интеграция на лицата, получили международна закрила в Република България
- СЪОБЩЕНИЕ: ВАЖНО!!! НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ
- СЪОБЩЕНИЕ: ВАЖНО!!! НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ
- СЪОБЩЕНИЕ: ВАЖНО!!! НА ВНИМАНИЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОПЕРАТОРИ
- СЪОБЩЕНИЕ: ВАЖНО!!! ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СКРИНИНГОВИ ПРЕГЛЕДИ
- СЪОБЩЕНИЕ: ВАЖНО!!! ЕВРОПЕЙСКА ИМУНИЗАЦИОННА СЕДМИЦА, 24-30 АПРИЛ 2016 г.
- СЪОБЩЕНИЕ: ВАЖНО!!! ГОДИШНА ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2018
- СЪОБЩЕНИЕ: ВАЖНО!!! ГОДИШНА ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2017
- СЪОБЩЕНИЕ: ВАЖНО!!! ГОДИШНА ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2016
- СЪОБЩЕНИЕ: ВАЖНО!!! ГОДИШНА ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2015
- СЪОБЩЕНИЕ: ВАЖНО!!! ГОДИШНА ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2014
- СЪОБЩЕНИЕ: ВАЖНО!!! ГОДИШНА ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2013
- СЪОБЩЕНИЕ: ВАЖНО!!! ЗА ОБЯВЕНИТЕ ОТ ДОБОЛНИЧНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПРОТЕСТНИ ДНИ 30 И 31 МАРТ 2016 ГОДИНА
- СЪОБЩЕНИЕ: ЗАВЕРКА НА ЛИЧНИ ЗДРАВНИ КНИЖКИ
- Съобщение №4/11. 08. 2014г. на основание чл. 61, ал.3 от АПК
- СЪОБЩЕНИЕ №3/13.03.2014 г.
- СЪОБЩЕНИЕ №2/26.02.2014 г.
- Съобщение №1/09.03.2015 г. на основание чл. 61, ал. 3 от АПК
- СЪОБЩЕНИЕ ПО ПРОЕКТ "СПРИ И СЕ ПРЕГЛЕДАЙ"- ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ!
- СЪОБЩЕНИЕ ПО ПРОЕКТ "СПРИ И СЕ ПРЕГЛЕДАЙ" - 10.09.2013
- СЪОБЩЕНИЕ ПО ПРОЕКТ "СПРИ И СЕ ПРЕГЛЕДАЙ"
- СЪОБЩЕНИЕ НА МЗ ВЪВ ВРЪЗКА С ИНФОРМАЦИЯ, РАЗПРОСТРАНЯВАНА В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ
- Съобщение за провеждане на събитие по проект „СПРИ и се прегледай“ на 17.09.2013г.
- Съобщение за всички хотелиери и лица, експлоатиращи обекти за временно настаняване, плувни и минерални басейни за предприемане на мерки относно предотвратяване риска от появата на легионелоза сред пребиваващите през 2013 г. туристи
- Съобщение : Относно липсващи документи „Съобщения за смърт” за констатирани смъртни случаи през отчетната 2013 година
- Съобщение - обществена поръчка
- С Ъ О Б Щ Е Н И Е №1/09. 01. 2014г.
- РЕГИОНАЛЕН ПЛАН НА ДОБРИЧКА ОБЛАСТ ЗА ГОТОВНОСТ ЗА ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ 2007г.
- промяна на телефона за подаване на сигнали за тютюнопушене на обществени места
- ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА САМОУБИЙСТВАТА
- Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация към РЗИ-Добрич през 2013 г.
- ОБРЪЩЕНИЕ НА Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА СПАСЕНИЕТО - 15 АВГУСТ
- ОБН. ИЗМ. И ДОП. ДВ. бр.32 от 2 Април 2013 г. НАРЕДБА № 14 ОТ 15 АПРИЛ 2004 Г. ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ КРИТЕРИИ И РЕДА НА УСТАНОВЯВАНЕ НА СМЪРТ
- НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВИЧНА ПРОФИЛАКТИКА НА РАКА НА МАТОЧНАТА ШИЙКА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - 2012 - 2016 г.
- НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ ТЕЖЕСТ”
- МАЛАРИЯ 2013 г.
- ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИ - НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВИЧНА ПРОФИЛАКТИКА НА РАКА НА МАТОЧНАТА ШИЙКА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - 2012 - 2016 г.
- ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛАТА, ПРИ КОИТО БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
- ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ЛЕКАРИ – СПЕЦИАЛИСТИ), НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ
- ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВНА ОЦЕНКА НА СЕДМИЧНИТЕ УЧЕБНИ РАЗПИСАНИЯ
- Изследване степента на удовлетвореност на гражданите от извършваните от служителите на РЗИ-Добрич административни услуги за 2013 г.
- АКРЕДИТИРАНИ ЛАБОРАТОРИИ
- INFORMATION ABOUT THE RULES GOVERNING BULGARIAN CITIZENS' ACCESS TO MEDICAL ASSISTANCE
- 29 СЕПТЕМВРИ 2012 г. СВЕТОВЕН ДЕН НА СЪРЦЕТО - безплатни консултативни прегледи в област Добрич
- 24 ЮЛИ ЧЕТВЪРТИ ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ
- 22.03.2013г.-СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА

[Назад] [Обратно горе]