ПОКАНА – закупуване на бързи антигенни тестове за провеждане на изследване за SARS-CoV-2 04.02.2022г.

 Обществена поръчка № 9094951 / 02.12.2019 г. 

 Обществена поръчка № 9094951 / 02.12.2019 г. по реда на Глава 26 от ЗОП, ( AOP № 9094951 ) чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на стоки за нуждите на Регионална здравна инспекция - Добрич /РЗИ-Добрич/" в четири обособени позиции:

Обособена позиция №1- Доставка на 5 бр. компютърни конфигурации с технически параметри съгласно Приложение №2

Обособена позиция №2 – Доставка на 7 бр. компютърни конфигурации с технически параметри съгласно Приложение №3

Обособена позиция №3 – Доставка на 1 бр. сървър с технически параметри съгласно Приложение №1

Обособена позиция №4 – Доставка на 2 бр. бързо скоростни скенерис технически параметри съгласно Приложение №4

Документация

Протокол № 1 към Обществена поръчка № 9094951/02.12.2019 г.

Договор СИЕНСИС по Позиция 1

Договор СИЕНСИС по Позиция 2

Договор СИЕНСИС по Позиция 3

Договор СИЕНСИС по Позиция 4

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Защита на личните данни.