РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ ЗА БУТИЛИРАНЕ НА МИНЕРАЛНА, ИЗВОРНА И ТРАПЕЗНА ВОДА, АКТУАЛЕН КЪМ 19.10.2021 Г.
СПИСЪК НА КОНТРОЛИРАНИТЕ АПТЕКИ В ДОБРИЧКА ОБЛАСТ АКТУАЛЕН КЪМ 19.10.2021 Г.

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДРОГЕРИЯ В ДОБРИЧКА ОБЛАСТ АКТУАЛЕН КЪМ 19.10.2021

Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ
Регистър на издадените разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина актуален към 19.10.2021 г.
Регистър на лицата които упражняват неконвенционални методи за въздействие върху индивидуалното здраве актуален към 19.10.2021 г.
СПИСЪЦИ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ХОСПИСИТЕ АКТУАЛНИ КЪМ 19.10.2021 г.
СПИСЪК НА НЕПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ В РЗИ-ДОБРИЧ
Списък на деклараците от служителите на РЗИ-Добрич по чл.12, т.1 и т.2 от ЗПРКИ
АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
Достъп до информация за ОПЛ/ЛДМ от Добричка област, сключили договор с РЗОК – Добрич

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Защита на личните данни.