РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА БИЗНЕС ОПЕРАТОРИТЕ И ОБЕКТИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БУТИЛИРАНИ НАТУРАЛНИ МИНЕРАЛНИ, ИЗВОРНИ И ТРАПЕЗНИ ВОДИ, АКТУАЛЕН КЪМ 20.03.2023 Г.
СПИСЪК НА КОНТРОЛИРАНИТЕ АПТЕКИ В ДОБРИЧКА ОБЛАСТ АКТУАЛЕН КЪМ 26.04.2023 Г.

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДРОГЕРИЯ В ДОБРИЧКА ОБЛАСТ АКТУАЛЕН КЪМ 03.05.2023г.

Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ
Регистър на издадените разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина актуален към 20.03.2023 г.
Регистър на лицата които упражняват неконвенционални методи за благоприятното въздействие върху индивидуалното здраве актуален към 20.03.2023 г.
РЕГИСТЪР НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ХОСПИСИТЕ АКТУАЛНИ КЪМ 04.05.2023 г.
СПИСЪК НА НЕПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ В РЗИ-ДОБРИЧ КЪМ 2018 Г. 
Списък на деклараците от служителите на РЗИ-Добрич по чл.12, т.1 и т.2 от ЗПРКИ
АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
Достъп до информация за ОПЛ/ЛДМ от Добричка област, сключили договор с РЗОК – Добрич

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Защита на личните данни.