През периода са регистрирани общо 123 случая на остри заразни заболявания, от които 2 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ).

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за областта е 7,18 %ооо на 10000 души.

       Регистрирани остри респираторни заболявания (ОРЗ) по възрастови групи през периода:

  0-4 г.

5-14 г.

15-29 г.

30-64 г

+65 г.

общо

Заболяемост %оо

-

2

-

-

-

2

2,39 %ооо

1. Има 120 регистрирани случая на заболели от COVID-19

2.Регистрирани остри заразни болести (ОЗБ) -  121 случая, от които:

  • Въздушно капкови инфекции: 121 случая, от които 1 случай на ТБК и 120 случая на COVID-19;

3.На територията на област Добрич през отчетния период няма регистрирани хранителни взривове.

 

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Защита на личните данни.