Текстово поле:

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-ДОБРИЧ            

гр. Добрич-9300, ул. Св. св. Кирил и Методий № 57, тел.: 058/588 614, факс: 058/600 692;

e-mail: rzi-dobricb@mh.government.bg

 

Изх. № 483/16.02.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 61, АЛ. 3 ОТ АДМИНСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

 

ДО

„ДИМИ ТРЕЙД - 2014" ЕООД

С УПРАВИТЕЛ

Г-Н НИКОЛАЙ КОЛЕВ

АДРЕС И СЕДАЛИЩЕ НА УПРАВЛЕНИЕ:

ЖК. ДРУЖБА, БЛ. 42, ВХ. А, ЕТ. 8, АП. 23

ГР. ДОБРИЧ, ПК 9300

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОЛЕВ,


 

На 17.01.2017 г. е издаден индивидуален административен акт - Предписание за провеждане на задължителни хигиенни мерки с Изх. №РД - 155/17.01.2017 г. от Павлина Димова Георгиева -главен инспектор от отдел ДЗК, дирекция ОЗ, при РЗИ-Добрич.

Предписанието е за предприемане на всички необходими мерки, в т. ч. и по системата за вътрешен контрол, както и сигнализиране органите на реда (чрез тел. 112) и държавния здравен контрол при РЗИ - Добрич (тел. 0878611045 ), с оглед ефективно спазване на забраната за тютюнопушене, съгласно Закона за здравето в Ресторант „Чифлика", гр. Добрич, с отговорно за изпълнението му лице - "ДИМИ ТРЕЙД - 2014" ЕООД и срок за неговото изпълнение -веднага и постоянен.

Предписанието е изпратено по пощата с известие за доставяне ИД PS 930000KWGY N до адреса на управление на дружеството, като същото се е върнало със забележка, че пратката не е потърсена от получателя.

С оглед горното и на основание чл. 61, ал.З от Административно процесуалния кодекс издаденият индивидуален административен акт се счита за връчен след поставянето на настоящото съобщение на информационното табло на РЗИ-Добрич и на интернет страницата на инспекцията.

Дата на поставяне на информационното табло на РЗИ-Добрич в сградата на РЗИ-Добрич, гр. Добрич, ул. Св. св. Кирил и Методий, №57-16.02.2017 г.

Дата на сваляне от информационното табло на РЗИ-Добрич в сградата на РЗИ-Добрич, гр. Добрич, ул. Св. св. Кирил и Методий, №57-

 

                                                             

 Д-Р НИКОЛИНКА МИНЧЕВА                    

За Директор на Регионална здравна инспекция-Добрич

Съгласно Заповед № РД.11.21/23.01.2017 г. на Директора на РЗИ-Добрич

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Защита на личните данни.