Текстово поле:

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-ДОБРИЧ

гр. Добрич-9300, ул. Св. св. Кирил и етодий № 57,

тел.: 588 614, факс: 600 692

 e-mail: rzi-dobrich@mh.government.bg


 

 

 

Изх. №РД-326/03.02.2017 г.

 

ДО

„БАРД 1537" ООД

С УПРАВИТЕЛ

Г-Н РАДОСЛАВ ЯНАКИЕВ

АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:

БУЛ. ТРЕТИ МАРТ №15, ВХ. А, ЕТ. 3, АП.7

ГР. ДОБРИЧ ПК 9300

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЯНАКИЕВ,

 

Уведомявам Ви за образувано на основание чл. 26, ал.1 от АПК в РЗИ-Добрич производство, във връзка с препратена от община Добрич жалба с Вх. №РД-857/26.01.2017 г. за наднормени шумови нива от аспирацията на Ресторант „ Ел Мундо" в гр. Добрич, ул. България №4.

Срокът за приключване на производството е до 26.03.2017 г., като в този срок ще бъде извършена насочена проверка, придружена с лабораторен контрол - измерване на еквивалентното ниво на проникващ шум в жилището на жалбоподателя.

 

Съобщаването ще се извърши и съгласно чл. 61, ал. 3 от АПК - чрез поставяне на съобщението на интернет-страницата на инспекцията и на таблото за обявления в РЗИ-Добрич.

 

С уважение,

 

 

 

                                                             

Д-Р НИКОЛИНКА МИНЧЕВА                    

За Директор на Регионална здравна инспекция-Добрич

Съгласно Заповед № РД.11.21/23.01.2017 г. на Директора на РЗИ-Добрич

 

 

 

Текстово поле:
 

 

           МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО               РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-ДОБРИЧ

     гр. Добрич-9300, ул. Св. св. Кирил и Методий № 57,

                 тел.: 588 614, факс: 600 692

             e-mail: rzi-dobrich@mh.government.bg

 

 

Изх. №РД-327/03.02.2017 г.

 

 

ДО

 

Г-ЖА ГРОЗДАНКА ДИМИТРОВА

УЛ. БЪЛГАРИЯ №4, ВХ. А, АП. 3

ГР. ДОБРИЧ ПК 9300

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИМИТРОВА,

 


Уведомявам Ви за образувано на основание чл.26, ал.1 от АПК в РЗИ - Добрич производство, във връзка с препратена от община Добрич жалба от живущите на ул. България №4, с Вх. №РД-857/26.01.2017 г. за наднормени шумови нива от аспирацията на Ресторант „ Ел Мундо" в гр. Добрич, ул. България №4.

 

Срокът за приключване на производството е до 26.03.2017 г., като в този срок ще бъде извършена насочена проверка, придружена с лабораторен контрол - измерване на еквивалентното ниво на проникващ шум във Вашето жилище, за която ще бъдете уведомени допълнително по телефона.

 

 

Съобщаването ще се извърши и съгласно чл. 61, ал. 3 от АПК - чрез поставяне на съобщението на интернет-страницата на инспекцията и на таблото за обявления в РЗИ-Добрич.

 

 

 

С уважение,

 

 

 

                                                             

 

Д-Р НИКОЛИНКА МИНЧЕВА                    

За Директор на Регионална здравна инспекция-Добрич

Съгласно Заповед № РД.11.21/23.01.2017 г. на Директора на РЗИ-Добрич

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Защита на личните данни.