МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-ДОБРИЧ  
гр.Добрич-9300, ул. Св. св. Кирил и Методий № 57,

тел.: 058/588 614,  факс: 058/600 692

e-mailrzi-dobrich@mh.government.bg

 

                                                                          

Изх. № РД – 157/17.01.2017 г.                                                                      

 

ДО

Г-Н ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ

УЛ. ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ №28, AII.7

ГР. ДОБРИЧ ПК 9300

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

 

Уведомявам Ви за образувано на основание чл.26, ал.1 от АПК в РЗИ - Добрич производство, във връзка с препратена от община Добрич Ваша жалба с Вх. №РД-521/10.01.2017 г. за наднормени шумови нива от дейността на кафе-бар „Мартини" в гр. Добрич, ул. Васил Петлешков №26-28.

 

Срокът за приключване на производството е до 10.03.2017 г., като в този срок ще бъде извършена насочена проверка, придружена с лабораторен контрол - измерване на еквивалентното ниво на проникващ шум във Вашето жилище, за която ще бъдете уведомени допълнително по телефона.

 

Съобщаването ще се извърши и съгласно чл. 61, ал. 3 от АПК - чрез поставяне на интернет-страницата на инспекцията и на таблото за обявления в РЗИ-Добрич.     

 

 

 


      

 

 

 

 

 

  МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-ДОБРИЧ   
                      гр. Добрич-9300, ул. Св. св. Кирил и Методий № 57,

                                    тел.: 058/588 614, факс: 058/600 692

                                 e-mailrzi-dobrich@mh.government.bg

 

 Изх. № РД -158/17.01.2017 г.                                                                

 

 ДО

„ААД"ЕООД

С УПРАВИТЕЛ

Г-Н ВЕЛИКО ДИНКОВ

АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:

УЛ. ЗАГОРЕ №22

ГР. ДОБРИЧ ПК 9300

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИНКОВ,

 

 

Уведомявам Ви за образувано на основание чл. 26, ал.1 от АПК в РЗИ-Добрич производство, във връзка с препратена от община Добрич жалба с Вх. №РД-521/10.01.2017 г. за наднормени шумови нива от дейността на кафе-бар „Мартини" в гр. Добрич, ул. Васил Петлешков №26-28.

 

Срокът за приключване на производството е до 10.03.2017 г., като в този срок ще бъде извършена насочена проверка, придружена с лабораторен контрол - измерване на еквивалентното ниво на проникващ шум в жилището на жалбоподателя.

 

Съобщаването ще се извърши и съгласно чл. 61, ал. 3 от АПК - чрез поставяне на съобщението на интернет-страницата на инспекцията и на таблото за обявления в РЗИ-Добрич.

 

 

 

 


Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Защита на личните данни.