МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-ДОБРИЧ

гр. Добрич-9300, ул. Св. св. Кирил и Методий № 57, тел.: 058/588 614,  факс: 058/600 692

e-mailrzi-dobrich@mh.government.bg

 

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ!

 

 Във връзка с изпълнение на дейностите по Национален план за действие за периода 2015-2020 г. към Национална стратегия на РБългария за интегриране на ромите 2012-2020 г., приоритет «Здравеопазване» от 11.10.2018 г. до 02.11.2018 г. ще бъдат извършени профилактични ехографски прегледи на лица от ромски произход в населените места с компактно ромско население от област Добрич по предварително изготвен график, съгласуван с кметовете и здравните медиатори към общините.  Изпълнител на профилактичните прегледи е  „ДКЦ- ІІ-ДОБРИЧ” ЕООД гр.Добрич.

 

ГРАФИК

 

за извършване на ехографски изследвания (ехография на коремни органи) на лица от ромски произход в населените места с компактно ромско население от област Добрич

дата

Часови пояс

Населено място

Обслужван район

Лекар извършващ прегледа

Предмет на договора

1

11.10.2018

14,00-17,00

Гр.Добрич

ЖК „Балик“

ул.Агликина поляна

Д-р Анелия Коларова

Ехография на коремни органи

2

12.10.2018

14,00-17,00

Гр.Добрич

ЖК „Балик“

ул.Агликина поляна

Д-р Анелия Коларова

Ехография на коремни органи

3

13.10.2018

9,00-15,00

Гр.Добрич

ЖК „Балик“

ул.Агликина поляна

Д-р Анелия Коларова

Ехография на коремни органи

4

14.10.2018

9,00-15,00

Гр.Добрич

ЖК „Балик“

ул.Агликина поляна

Д-р Анелия Коларова

Ехография на коремни органи

5

15.10.2018

14,00-15,00

Гр.Добрич

ЖК „Балик“

ул.Агликина поляна

Д-р Анелия Коларова

Ехография на коремни органи

6

16.10.2018

14,00-15,00

Гр.Добрич

ЖК „Балик“

ул.Агликина поляна

Д-р Анелия Коларова

Ехография на коремни органи

7

17.10.2018

14,00-15,00

Гр.Добрич

ЖК „Балик“

ул.Агликина поляна

Д-р Анелия Коларова

Ехография на коремни органи

8

18.10.2018

14,00-15,00

Гр.Добрич

ЖК „Балик“

ул.Агликина поляна

Д-р Анелия Коларова

Ехография на коремни органи

9

19.10.2018

14,00-15,00

Гр.Добрич

ЖК „Балик“

ул.Агликина поляна

Д-р Анелия Коларова

Ехография на коремни органи

10

20.10.2018

09,00-15,00

Гр.Добрич

ЖК „Балик“

ул.Агликина поляна

Д-р Анелия Коларова

Ехография на коремни органи

11

21.10.2018

09,00-15,00

Гр.Добрич

ЖК „Балик“

ул.Агликина поляна

Д-р Анелия Коларова

Ехография на коремни органи

12

От 22.10.2018г. до 28.10.2018г. се предвиждат прегледи в Общини Добричка и Каварна след допълнително уточняване с кметовете на населените места и здравните медиатори

13

Датите от 29.10.2018г. до 02.11.2018г. се планират като резервни дни за прегледи.

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Защита на личните данни.