МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-ДОБРИЧ

 

                      гр. Добричул. Св.Св. Кирил и Методий №57                                 тел.: 058 588 614, факс:058 600 692, 

e-mailrzi-dobrich@mh.government.bg

 

 

 

ЗАПОВЕД

 

 

№ РД.11.224

Гр. Добрич 22.10.2018 г.

 

 

 

 

На основание на чл. 10,  във връзка с  чл. 9, т. 20 от Устройствения Правилник на Регионалните здравни инспекции,

 

 

 

З А П О В Я Д В А М :

 

 

Да се преустанови приемането на заявления - декларации за освидетелстване и  преосвидетелстване на лицата в РКМЕ гр. Добрич  във връзка с трайно намалена работоспособност/степен на увреждане за периода от 05.11.2018 г. до 16.11.2018 г. включително, поради преместване на Регионалната картотека на медицинските експертизи (РКМЕ) в сградата на Регионална здравна инспекция на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 57, гр. Добрич.

Приемането на жалби срещу ЕР, заявления-декларации за преосвидетелстване поради изтичане срока на ЕР на лица до 18 годишна възраст и заявления-декларации за продължаване на времената неработоспособност да продължи по същия график.

Контрол върху изпълнението на заповедта възлагам на Д-р Николинка Минчева – Зам.-директор на РЗИ.

Препис от настоящата ми заповед да се връчи на съответните длъжностни лица от РКМЕ за  изпълнение.

 

 

 

 

 

Д-Р СВЕТЛА АНГЕЛОВА  /П/

 Директор на Регионална здравна инспекция-Добрич

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Защита на личните данни.