ЛЕКАРСКИ КОНСУЛТАТИВНИ КОМИСИИ  ЗА 2018 Г.

ОБЛАСТ ДОБРИЧ

 

 1. Лекарски консултативни комисии (ЛКК) към  „ДКЦ –І Добрич” ООД гр. Добрич,считано от 15.01.2018 г.:

 

І-ВА ОБЩА ЛЕКАРСКА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ:

 

Председател:                       Д-р  Борислав Желязков –вътрешни болести

 

Членове:                               Д-р Ненко Недялков – хирург

                                                Д-р Красимир Генов – невролог

 

Комисията ще заседава:

Понеделник от 17.30 до 19.00 часа;

Сряда от 12.00 до 13.30 часа.

 

При освидетелстване на безработно лице в комисията ще участва г-жа Даниела Добрева Недялкова - представител на Дирекция „Бюро по труда”, отдел „ПУ” /при нейно отсъствие ще се замества  от г-жа Жанета Кънчева Белчева/.

 

ІІ-РА  ОБЩА  ЛЕКАРСКА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ:

 

Председател:                       Д-р Боряна Спасова – вътрешни болести, нефрология

 

Членове:                              Д-р Ангел Паскалев – хирург

                                               Д-р Иван Николов – невролог

 

Комисията ще заседава от Понеделник до Петък от 18.00 часа до 19.30 часа.

 

При освидетелстване на безработно лице в комисията ще участва г-жа Даниела Добрева Недялкова - представител на Дирекция „Бюро по труда”, отдел „ПУ” /при нейно отсъствие ще се замества  от г-жа Жанета Кънчева Белчева/.

 

При освидетелстване на случаи  с детски болести за гледане и придружаване на болни деца до 16 годишна възраст и при освобождаване на ученици от занятията по физическо възпитание закалендарната  2018 г., в състава на Първа  и  Втора  обща ЛКК  да се включва д-р Дияна Арабаджиева – педиатър.

 

При освидетелстване на случаи с психични заболяванияв състава на Първа  и  Втора  обща ЛКК   като член да се включва Д-р Наталия Борисова  – психиатър.

 

 

Първа и Втора Обща  ЛКК изпълняват и функциите на  ЛКК за освидетелстване на лица съгласно Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, с изключение на случаите с очни заболявания.

 

 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОФТАЛМОЛОГИЧНА  ЛКК:

 

Председател:                     Д-р Велина Комарева – офталмолог

Член:                                   Д-р Илияна Ананиева – офталмолог

 

Комисията ще заседава Вторник и Четвъртък от 19.00 часа до 20.00  часа.

 

При освидетелстване на безработно лице в комисията ще участва г-жа Даниела Добрева Недялкова - представител на Дирекция „Бюро по труда”, отдел „ПУ” /при нейно отсъствие ще се замества от  г-жа Жанета Кънчева Белчева/.

 

Комисията има право да издава протоколи за ТПС по т. 7 „а“, т. 9 „а“ и „б“ и т. 11 от Приложение № 7 към чл. 40, ал.1  от ППЗИХУ.

 

Специализирана офталмологична ЛКК изпълнява и функциите на  ЛКК за освидетелстване на лица съгласно Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЕНДОКРИНОЛОГИЧНА  ЛКК:

 

Председател:                     Д-р Албена Севданска – ендокринолог

Член:                                  Д-р Олга Димитрова – ендокринолог

 

Комисията ще заседава: Понеделник и Сряда от 11.00 до 12.30 часа.

 

При освидетелстване на безработно лице в комисията ще участва г-жа  Даниела Добрева Недялкова -  представител на Дирекция „Бюро по труда”, отдел „ПУ” /при нейно отсъствие ще се замества  от г-жа Жанета Кънчева Белчева/.

 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧНА ЛКК

 

Председател:                    Д-р Гина Кралева – оториноларинголог

 

Член:                                 Д-р Любка Дженкова – оториноларинголог

 

Комисията ще заседава Сряда  от 14.30 часа до 15.00 часа.

 

При освидетелстване на безработно лице в комисията ще участва г-жа Даниела Добрева Недялкова - представител на Дирекция „Бюро по труда”, отдел „ПУ” /при нейно отсъствие ще се замества  от г-жа Жанета Кънчева Белчева/.

 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА КАРДИОЛОГИЧНА  ЛКК

 

Председател:                    Д-р Ивелин Марков – кардиолог

 

Член:                                 Д-р Пенка Маринова – кардиолог

 

Комисията ще заседава: Понеделник и Четвъртък от 12.30часа  до 13.00 часа.

 

При освидетелстване на безработно лице в комисията ще участва г-жа Даниела Добрева Недялкова - представител на Дирекция „Бюро по труда”, отдел „ПУ” /при нейно отсъствие ще се замества  от г-жа Жанета Кънчева Белчева/.

 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА  ЛКК

 

Председател:                   Д-р Милена Николова – специалист АГ

 

Член:                                 Д-р Александър Щерев – специалист АГ

Резервен член:                Д-р Маргарита Добревска – специалист АГ

 

Комисията ще заседава: вторник от 7.30 до 8.30 часа и четвъртък от 14.00 до 15.00 часа.

При освидетелстване на безработно лице в комисията ще участва г-жа Даниела Добрева Недялкова -  представител на Дирекция „Бюро по труда”, отдел „ПУ” /при нейно отсъствие ще се замества  от г-жа Жанета Кънчева Белчева/.

 

Общите и Специализирани  ЛКК  ще обслужват:

 ИППМП на територията на ДКЦ-І;

"Цикория-д-р Павлета Илиева-АИППМП" ЕООД

Павлета Маркова Илиева

ЕТ "Т.Арнаудова - Д-р Радева"

Тодорка Димитрова Радева

"АИППМП - Д-р Юлияна Будакова" ЕООД

Юлияна Донева Будакова

ЕТ "АИППМП - Д-р Димова"

Даниела Желева Димова

"АИППМП - Д-р Явор Иванов Милушев" ЕООД

Явор Иванов Милушев

"Д-р Снежа Нейчева Георгиева - ИППМП" ЕООД

Снежа Нейчева Георгиева

"Д-р Румяна Николова - ИППМП" ЕООД

Румяна Гечева Николова

"Доктор Диманка Радева - ИППМП" ЕООД

Диманка Радева Недялова

ЕТ " Диди - д-р Марияна Узунова - ИППМП"

Марияна Иванова Узунова

"Вита - К" - ЕООД

Желка Русева Керанова

" Индивидуална практика за ПМП д-р Мария Манолова 72" ЕООД

Мария Здравкова Манолова

ЕТ "Д-р Даниела Демирова"

Даниела Георгиева Демирова

ЕТ " Лъки - Лукреция Константинова - ИППМП"

Лукреция Константинова Константинова

"Медикус" - ЕООД

Петранка Николова Лазарова

"Д-р Майя Калчева" - ЕООД

Майя Калчева Николова

"Д-р Милена Д. Георгиева" - ЕООД

Милена Димитрова Георгиева

"Медика - Д-р Диян Петров" - ЕООД

Диян Георгиев Петров

ЕТ "Д-р Таня Великова- ИППМП"

Таня Панайотова Великова

ЕТ"Д-р Йорданка Михайлова"

Йорданка Михайлова Ханджиева

ГППМП „Артемида” гр. Добрич и с. Ловчанци:

1. Дарина Тодорова Тодорова

2.Татяна Димитрова Белчева

3. Любов  Николавена Стоянова

4. Юлиян Димов  Тодоров

5. Юлия Георгиева Славова

6. Виолина  Петрова Тонева-Милкова

ГППМП „Св. Ив. Рилски” гр. Добрич:

1. Славчо Димитров Пелтегов

2. Детелин Ганчев Паскалев

3. Паскал Христов Паскалев

4. Светлана Иванова Жекова - Денева

5. Ростислава Дончева Димитрова

6. Светла Александрова Бончева

7. Йовелина Любомирова Николова

„АИППМП – Евимед“ ЕООД гр. Добрич, ул. „Д. Петков“ № 5;

“АИППМП - Д-р Детелина Тодорова” ЕООД гр. Добрич;

 „ГГ Д-р Горанова АИППМП“ ЕООД, гр. Добрич;

ГППМП „Медика - д-р Веселина Тодорова и д-р Дора Тодорова” ООД гр. Добрич;

ЕТ „Нел - Д-р Нела Паскалева ИППМП “ с. Дончево;

ЕТ „Ели-Д-р Вяра Петрова ИППМП“ с. Плачи дол;

ЕТ „Д-р Юри Янев-ИППМП“  с. Бенковски;

 „ГППМП Живот и здраве“ ЕООД с. Карапелит:

1. Иванка Жекова Чифудова

2. Николай Петров Чифудов

 

Специализираната офталмологична ЛКК ще обслужва и всички  ИППМП от община Ген. Тошево, община Балчик, община Каварна, община Шабла  и община Тервел.

 

При освидетелстване на случаи с психични заболявания Първа и Втора Общи ЛКК с участието на медицински специалист по психиатрия ще обслужват и всички индивидуални и групови практики на територията община Ген. Тошево, община Балчик, община Тервел, община Каварна, община Шабла  и практиките обслужвани от ЛКК към  „МЦ Вива Феникс“ ООД гр. Добрич и МЦ „Добрич“ ЕООД гр. Добрич.

                      

             

 

 1. Лекарски консултативни комисии (ЛКК) към  „ДКЦ–ІІ Добрич” ЕООД гр. Добрич,считано от 15.01.2018 г.:

 

ОБЩА ЛЕКАРСКА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ:

 

Председател:                       Д-р Анелия Коларова – вътрешни болести

 

Зам. Председатели:            Д-р Милка Михайлова – вътрешни болести

                                               Д-р Елка Козарова – вътрешни болести

                                               Д-р Славия Тодорова – вътрешни болести

           

Членове:                               Д-р Невяна Мустакова – невролог

                                               Д-р Валери Веселинов – хирург

 

Резервни членове:              Д-р Дженко Русев – хирург           

                                               Д-р Петър Великов – ортопед травматолог                                                                    Д-р Дианка Ненова - невролог

 

Комисията ще заседава всеки работен ден от 07.00 до 08.00 часа и от 18.00 до 19.00 часа.

В състава на Обща ЛКК да бъдат включвани като членове:

 

 • При освидетелстване на пациенти с психични заболявания – Д-р Росица Иванова – психиатър.

 

 • При освидетелстване на пациенти с очни заболявания, един от следните специалисти:

 

Д-р Нина Няголова – офталмолог

Д-р Траян Мартинов – офталмолог

Д-р Теодора Чолакова - офталмолог

 

 • При  освидетелстване на случаи с детски болести и  за гледане и придружаване на болни деца до 16 год. възраст и за освобождаване на ученици от занятията по физическо възпитание за календарната 2018 г.,  - Д-р Марияна Бонева – педиатър.

  При освидетелстване на безработно лице,  в комисията ще участва г-жа  Даниела Недялкова – представител на Дирекция “Бюро по труда” гр. Добрич. В тези случаи Обща ЛКК ще заседава всеки втори и четвърти четвъртък и петък от месеца от 07.00 до 08.00 часа и от 18.00 до 19.00 часа в кабинет № 312.

  Ако в тези дни няма представени безработни лица за освидетелстване, Обща ЛКК ще заседава по общия ред.

  Общата ЛКК ще обслужва:

  Всички ИППМП на територията на „ДКЦ –ІІ-Добрич” ЕООД гр. Добрич:

ЕТ "Д-р Цвятко Цветков"

Цвятко Георгиев Цветков

"АИППМП - Д-р Миглена Апостолова" ЕООД

Миглена Стоянова Апостолова

"ИППМП - Медика МВ" ЕООД

Мария Василева Бенева

ЕТ "Д-р Лилия Михнева"

Лилия Паскалева Михнева

ЕТ "Амбулатория ИППМП д-р Трифонова"

Анастасия Спирова Трифонова

ЕТ "Михаил Денев"

Михаил Денев Михайлов

"ИППМП - Доктор Вачева - Иванка Станчева" ЕООД

Иванка Бончева Станчева - Вачева

ЕТ "Д-р Милен Минев"

Милен Иванов Минев

ЕТ "АИППМП - Д-р Дакушева"

Светлана Алексеева Дакушева

"Д-р Донка Георгиева - ИППМП" ЕООД

Донка Георгиева Георгиева

 "ИППМП-Д-р Златина Колева Георгиева" ЕООД

Златина Колева Георгиева

ГППМП “Хипократ – М” гр. Добрич:

1. Галя Василева Хинкова

2. Виолета Александрова Симеонова

3. Ангелина Димитрова Николова

4. Росица Симеонова Герасимова-Дончева

5. Иван Георгиев Карпузов

6. Стелиян Кирилов Щерев

7 .Мирослав Николов Кашев

8. Теодор Георгиев Бешков

“АПМП-Групова практика Кирилови“ с. Владимирово и с. Божурово:

1. Десислава Желева Кирилова

2. Красимир Здравков Кирилов

ГППМП „Веда“ ООД с. Пасакалево, с. Хитово и с. Коларци:

1. Валентин Бонев Иванов

2. Ердинч Илияз Хаджиев

„Д-р Сийка Илиева-ИППМП“ ЕООД гр. Добрич;

ЕТ „Д-р Даниела Йорданова - ИППМП с. Победа;

ЕТ „Д-р Димитър Нинков“ с. Житница;

ИППМП – Д-р Боряна Атанасова“ ЕООД с. Ведрина;

„Мултимекс – Д-р Т. Георгиева-АИППМП“ ЕООД с. Стожер;

Всички ИППМП от Община Крушари:

ЕТ "Хебра 99 - Петър Деветаков"

Петър Иванов Деветаков

с. Лозенец

"ИППМП - Доктор Бисерка Веселинова" ЕООД

Бисерка Веселинова Кирова

с. Крушари

"ИППМП - д-р Оник Такворов" ЕООД

Оник Такворов Такворов

с. Телериг

ЕТ "Сема - д-р Димитър Симеонов - АИППМП"

Димитър Симеонов Симеонов

с. Коритен, с. Крушари

 

 1. Лекарска консултативна комисия (ЛКК) към  „Медицински център Вива Феникс” ООД гр. Добрич, считано от 15.01.2018 г.:

 

ОБЩА  ЛЕКАРСКА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ

 

Председател:                  Д-р Недко Колев Велков  – вътрешни болести

 

Зам. Председатели:       Д-р Росица Тодорова Петрова/Матева – вътрешни болести, кардиолог

 Д-р Мариана Великова Карагеоргиева – вътр. болести,            гастроентеролог

 

Членове:                         Д-р Николай Александров Бекяров   – невролог

                                         Д-р Красимир Йорданов Великов   – ортопед  травматолог

 

Резервен член:               Д-р Свилен Петров Чаушев - хирург

 

Комисията ще заседава  Вторник, Сряда и Петък от 18.00 часа до 20.00 часа

 

При освидетелстване на случаи с очни заболявания в състава на Обща ЛКК,  като член  да се включва Д-р Юлияна Ангелова – офталмолог.

 

При освидетелстване на случаи с детски болести и  за гледане и придружаване на болни деца до 16 год. възраст и при освобождаване на ученици от занятията по физическо възпитание за календарната 2018 г., в състава на Обща ЛКК,  като член  да се включва Д-р Женя Петрова Хараланова – педиатър.

 

Обща  ЛКК изпълняват и функциите на  ЛКК за освидетелстване на лица съгласно Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, с изключение на случаите с очни заболявания.

 

Общата ЛКК ще обслужва :

„АИППМП- Д-р Добромир Г. Дечев“ ЕООД с. Стефаново и с. Батово;

 „Д-р Бодичева – АИППМП“ ЕООД гр. Добрич   

 

       При случаи с психични заболявания, пациентите  на посочените практики, обслужвани от ЛКК към  ”Медицински център Вива Феникс” ООД  гр. Добрич, да се насочват към  ЛКК при “ДКЦ -I Добрич” ООД, гр. Добрич. 

 1. Лекарски консултативни комисии (ЛКК) към  МЦ”Добрич” ЕООД  гр.Добрич, считано от 15.01.2018 г.

 

 

ОБЩА ЛЕКАРСКА КОНСУЛТАТИВА КОМИСИЯ (ЛКК):

 

 

Председател:                      Д-р Даниела Демирева – вътрешни болести

 

Зам. Председател:             Д-р Тодорка Василева  - вътрешни болести

 

Членове:                              Д-р Тодор Ангелов – невролог

                                              Д-р Мирослав Попов – хирург

 

Резервен член:                    Д-р Юлиян Петков – хирург

 

 

При освидетелстване на пациенти с очни заболявания в състава на Обща ЛКК,  като член  да се включва Д-р Петър Райчев – офталмолог.

 

Комисията ще заседава:

 

Сряда – от 09.00 часа до 10.00 часа;

Петък – от 14.00 часа до 16.00 часа.

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОРТОПЕДО-ТРАВМАТОЛОГИЧНА  ЛКК:

 

Председател:                      Д-р Павел Павлов – ортопед-травматолог

 

Член:                                   Д-р Митко Георгиев – ортопед-травматолог

 

Комисията ще заседава:

 

Сряда  от 13.30 часа  до 15.30 часа – за  издаване на Протоколи за ТПС и болнични листове.

Всеки   I и III  Петък от месеца -  от 14.00 часа до 18.00 часа – за издаване на протоколи  за  ТПС и болнични листове.

Всеки  II и  IV Петък от месеца –  от 14.00 часа до 16.00 часа за издаване на  болнични листове.

Комисията има право да издава протоколи за ТПС по т. т. 1, 2, 3, 4 , 11, 12, 13 и 14 „б“  от Приложение № 7 към чл. 40,  ал. 1 от ППЗИХУ.

 

В тези случаи комисията обслужва всички ИППМП и ГППМП на територията на Област Добрич.

 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА НЕВРОЛОГИЧНА  ЛКК

 

 

Председател:                      Д-р Тодор Ангелов  – невролог

 

Член:                                   Д-р Димитър Мартинов – невролог

Резервен член:                   Д-р Донка Пащиева - невролог

 

Комисията ще заседава:

Всеки втори понеделник от месеца от 11.30 часа до 13.30 часа;

Всеки втори вторник от месеца  от 14.00 часа  до 16.00 часа.

 

Комисията има право да издава протоколи за ТПС по т.т. 11, 12, 13 и 14 „а“ и ”б” от Приложение  № 7  към  чл. 40, ал. 1 от  ППЗИХУ.

 

В тези случаи, комисията  ще обслужва всички ИППМП и ГППМП на територията на Област Добрич.

 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЕДИАТРИЧНА ЛЕКАРСКА ЛКК:

 

Председател:                       Д-р Йовчо Йовев – педиатър

 

Зам. Председател                Д-р Юлияна Янакиева – педиатър

 

Член:                                    Д-р Парешка Попова – педиатър

 

Резервен член:                    Д-р Веселка Цацова - педиатър

 

Комисията заседава:

Вторник от 13.30 часа до 14.30 часа;

Петък от 14.30 часа до 15.30 часа.

 

Общата и специализираните ЛКК към МЦ”Добрич” ЕООД  гр. Добрич обслужват:

 „ГППМП Тера – ДКК“ ООД гр. Добрич;

1. Кремена Парушева Георгиева

2. Добринка Тодорова Чобанова

3. КалинаСтоянова Пенева

 

 ЕТ „ Д-р Красимир Гашков – ИППМП“ гр. Добрич;

 “Амбулатория за ПМП Д-р Емилия Николова Димитрова” гр. Добрич;

 ЕТ „Д-р Ивелин Тончев Иванов“ с. Смолница.

 

Специализирана педиатрична ЛКК ще обслужва всички ИППМП от Община Тервел.

При случаи с психични заболявания, пациентите  на посочените практики, обслужвани от ЛКК към  МЦ ”Добрич” ЕООД  гр. Добрич, да се насочват към  ЛКК при “ДКЦ -I Добрич” ООД, гр. Добрич. 

 

 

 1. Лекарска консултативна комисия (ЛКК) към  „Медицински център І Каварна” ЕООД гр. Каварна, считано от 15.01.2018 г.:

 

 

ОБЩА ЛЕКАРСКА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ /ЛКК/  

 

 

Председател:                        Д-р  Христо Марков – вътрешни болести,кардиолог

Членове:                              Д-р Зафирка Живкова - невролог

                                               Д-р Николай Гавраилов – ортопед-травматолог

Резервен член:                    Д-р Николай Железов - хирург

В състава на Обща ЛКК,  като член  да се включва Д-р Хамза Велиев – педиатърсамо при освидетелстване на случаи с детски болести и за гледане и придружаване на болни деца до 16 год. възраст и при освобождаване на ученици от занятията по физическо възпитание за календарната 2018 г.

 

Комисията ще изпълнява функциите на ЛКК за свидетелстване на лица  съгласно Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, с изключение на лица с очни заболявания.

 

Комисията ще заседава всеки работен ден от 12,30 до 13,00 часа и ще обслужва всички ИППМП от Община Каварна и Община Шабла.

 

Пациентите с очни и психични заболявания  на всички ИППМП от Община Каварна и Община Шабла  да се насочват към ЛКК при „ДКЦ I - Добрич“ ООД, гр. Добрич.

 

Комисията ще заседава всеки работен ден от 12,30 до 13,00 часа и ще обслужва всички ИППМП от Община Каварна и Община Шабла:

Община Каварна

 

"ИППИМП - Д-р Евгений Чобанов" ЕООД

Евгени Цонков Чобанов

ЕТ"Д-р Мария Герасимова"

Мария Герасимова Томова

"Амбулатория за индивидуална практика за ПМП-Панацеус" ЕООД

Росица Стоянова Петкова

"АИППМП - Др. Иванка Анастасова" ЕООД

Иванка Анастасова Ангелова

ЕТ "Д-р Людмил Гецов"

Людмил Иванов Гецов

"Индивидуална практика за първична медицинска помощ Хипократ" ЕООД

Димитър Василев Хаджиев

ЕТ"ИППМП-д-р Димитър Милчев"

Димитър Милчев Димитров

Община Шабла

 

ЕТ "Д-р Стоева - Йорданка Стоева"

Йорданка Иванова Стоева

ЕТ "Доктор Александра Козарева"

Александра Александровна Козарева

ЕТ "АИПМП - Д-р Илко Нанев"

Илко Стефанов Нанев

"Амбулатория за ПМП - д-р Диан Ангелов"

Диан Симеонов Ангелов

 

Пациентите с очни заболявания  на всички ИППМП от Община Каварна и Община Шабла ще бъдат обслужвани от специализирана офталмологична ЛКК при „ДКЦ – I Добрич ” ООД гр. Добрич.

 

 1. Лекарска консултативна комисия (ЛКК) към  „Медицински център 1 Генерал Тошево” ЕООД гр. Генерал Тошево, считано от 15.01.2018 г.:

 

 

ОБЩА ЛЕКАРСКА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ /ЛКК/  :

 

Председател:                        Д-р  Стоянка Господинова – вътрешни болести

Членове:                              Д-р Васил Цветанов - невролог

                                               Д-р Демир Демиров – хирург

Резервен член:                    Доц. Д-р Васил Желязков – ортопед

 

 

В състава на Обща ЛКК, като член да се включва Д-р Живка Нанева – педиатърсамо при освидетелстване на случаи с детски болести и за гледане и придружаване на болни деца  до 16 год. възраст и освобождаване на ученици от занятия по физическо възпитание за календарната 2018 г.

 

Комисията ще заседава всяка сряда от 10,00 до 12,00 часа.

 

Комисията обслужва всички ИППМП на територията на Община Ген. Тошево:

Община Ген. Тошево

 

 

"АИППМП - Д-р Йордан Георгиев" ЕООД

Йордан Илиев Георгиев

гр. Ген. Тошево, ул. Иван Вазов 15

"АПИМП - Д-р Мирослав Байчев" ЕООД

Мирослав Байчев Мирчев

с. Красен, с. Росица

"ИППМП - д-р М. Ангелова" ЕООД

Мима Ангелова Митева

гр. Ген. Тошево, ул. Иван Вазов 15

ЕТ "Стомед - Здравко Иванов"

Здравко Георгиев Иванов

гр. Ген. Тошево, ул. Иван Вазов 15

"АИППМП - Евимед" ЕООД

Иванка Пенева Стойчовска

гр. Ген. Тошево, ул. Иван Вазов 15, с. Петлешково

"Медика - Же.Ст." - ЕООД

Женя Стефанова Щерева

гр. Ген. Тошево, ул. Иван Вазов 15

ЕТ "Д-р Надя Стефанова - АИПМП"

Надя Иванова Стефанова

гр. Ген. Тошево, ул. Иван Вазов 15

"ИППМП д-р Катюша Димитрова" ЕООД

Катюша Георгиева Димитрова

с. Кардам, ул. Ив. Вазов 15, Ген. Тошево

ЕТ "ИППМП - Д-р Огнян Василев"

Огнян Василев Василев

с. Василево, с. Вранино-общ. Каварна

ЕТ "Здраве - Д-р Здравка Маринова"

Здравка Петкова Маринова

с. Пчеларово, гр. Ген. Тошево, ул. Ив. Вазов 15

ЕТ "ИППМП - Д-р Петър Димитров"

Петър Николов Димитров

с. Житен

 

Пациентите с очни и психични заболявания  да се насочват към ЛКК при „ДКЦ I - Добрич“ ООД, гр. Добрич.

 

 1. Лекарска консултативна комисия (ЛКК) към  „МБАЛ - Балчик” ЕООД гр. Балчик, считано от  15.01.2018 г.:

 

ОБЩА ЛЕКАРСКА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ/ЛКК/  :

 

Председател:                  Д-р  Никола Димитров Златев – вътрешни болести

Зам. Председател:         Д-р Маргарита Калинова Вичева – вътрешни болести

Членове:                                     Д-р  Яна Костадинова Дочева - невролог

                                                Д-р Християн Петров Зафиров – хирург

Резервен член:              Д-р Марияна Цветанова Прахалчева – хирург

В състава на Обща ЛКК,  като член  да се включва Д-р Диана Малчева Маринова – педиатърсамо при освидетелстване на случаи с детски болести и за гледане и придружаване на болни деца до 16 год. възраст.

 

Комисията ще заседава всеки работен ден от 12.30 до 13.00 часа и ще обслужва всички ИППМП от Община Балчик.

Община Балчик

 

"Д-р Мария Петрова Георгиева - АИППМП" ЕООД

Мария Петрова Георгиева

"Д-р Йорданка Славеева Коцовска - АИППМП" ЕООД

Йорданка Славеева Аврамова

"Д-р Филка Андонова - АИППМП" ЕООД

Филка Андонова Колева

ЕТ "Д-р Урал Бекиров - ИППМП"

Урал Джевджетов Бекиров

ЕТ "Д-р Вилия Балева"

Вилия Христова Балева

"АИППМП - Доктор Розалина Попова" ЕООД

Розалина Бригадирова Попова

ЕТ "Д-р Петър Вълков - ИППМП"

Петър Вълчев Вълков

ЕТ "Д-р Красимира Георгиева - ИППМП"

Красимира Георгиева Георгиева

"Сокол 2012 - д-р Георги Вичев - АИППМП" ЕООД

Георги Генчев Вичев

ЕТ "Д-р Евгения Арсова - ИППМП"

Евгения Арсова Петрова

"АИППМП-Медикъл Сървис" ЕООД

Галина Ненова Атанасова

ЕТ "Д-р Веселин Великов"

Веселин Величков Великов

"АИПИПМП Доктор Оля Петкова" ЕООД

Оля Иванова Петкова

 

Пациентите с очни и психични заболявания  да се насочват към ЛКК при „ДКЦ I - Добрич“ ООД, гр. Добрич.

 

 1. Лекарска консултативна комисия (ЛКК) към  „Медицински център Тервел” ЕООД гр. Тервел, считано от  15.01.2018 г.:

 

ОБЩА ЛЕКАРСКА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ /ЛКК/  :

 

Председател:                        Д-р  Марин Цонев – вътрешни болести

Членове:                              Д-р Георги Вълчанов - хирург

                                               Д-р Галина Златева – невролог

Комисията ще заседава всяка сряда от 14,00 до 14,30 часа.

Комисията обслужва всички ИППМП на територията на Община Тервел.

"АИППМП - Д-р Красимир Гочев" ЕООД

Красимир Димитров Гочев

гр. Тервел, ул. Стара планина 2

ЕТ "Катинка Боянова - Боко"

Катинка Боянова Григорова

с. Орляк

ЕТ "Д-р Мохамед Шахпур - ИППМП"

Мохамед Зекрия Шахпур

с. Зърнево

"Д-р Георги Василев - АИПМП" ЕООД

Георги Василев Василев

с. Божан

Амбулатория за ПМП - д-р Славоев

Стефан Симеонов Славоев

с. Безмер

"Д-р Андрей Вълов - ИППИМП" ЕООД

Андрей Велчев Вълов

гр. Тервел, ул. Стара планина 2

ЕТ "Д-р Димитричка Димитрова"

Димитричка Димитрова Гатева

гр. Тервел, ул. Стара планина 2

"ИППМП - д-р Боряна Иванова" ЕООД

Боряна Иванова Колчев

гр. Тервел, ул. Стара планина 2, с. Каблешково

„Д-р Христо Куртев –АПМП – индивидуална практика“ ЕООД

Христо Лазаров Куртев

с. Нова Камена

 

Пациентите с очни и психични заболявания  да се насочват към ЛКК при „ДКЦ I - Добрич“ ООД, гр. Добрич.

Пациентите, нуждаещи се от освидетелстване на случаи с детски болести и за гледане и придружаване на болни деца до 16 годишна възраст, да се насочват към Специализирана педиатрична ЛКК  при “МЦ Добрич” ЕООД, гр. Добрич.

 

 

 

 

 1. Лекарски консултативни комисии (ЛКК) към  „МБАЛ - Добрич”   АД  гр. Добрич, считано от 15.01.2018 г.:

 

 

ОБЩА  ЛЕКАРСКА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ:

 

Председател:              Д-р Валентина Желязкова – терапевт

 

Зам. Председател:     Д-р Милена Горанова – терапевт

                                     Д-р Даниела Иванова Демирева-Бонева – терапевт

 

Членове:                     Д-р Георги Вълчанов  – хирург

                                     Д-р Диян Хинков - неврохирург

 

Резервен член:           Д-р Юлиян Петков – хирург

                                     Д-р Димитър Радичков - хирург

 

Комисията заседава всеки работен ден от 09.00 часа до 10.00 часа.

 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК ПРИ ОТДЕЛЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ:

 

 

Председател:              Д-р Златинка Щерева  – кардиолог

 

Зам. Председател:     Д-р Славия Тодорова  – кардиолог

 

Членове:                     Д-р Славия Тодорова  – кардиолог

 Д-р Николай Николов  – кардиолог

 Д-р Веселин Арабаджиев – кардиолог

 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК ПРИ ПЪРВО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ:

 

Председател:              Д-р Албена Василева   – нефролог

 

Зам. Председател:     Д-р Дарина Жекова  – ендокринолог

 

Членове:                     Д-р Дарина Жекова  – ендокринолог

 Д-р Весела Станева – токсиколог

 Д-р Валентина Пейчева – ревматолог

 Д-р Галина Димитрова - нефролог 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК ПРИ ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ:

 

Председател:              Д-р Мариана Карагеоргиева   – гастроентеролог

 

Зам. Председател:     Д-р Щерьо Иванов  – пулмолог, гастроентеролог

 

Членове:                     Д-р Щерьо Иванов  – пулмолог, гастроентеролог

 Д-р Борислав Енчев Желязков  – вътрешни болести, пулмолог

 Д-р Деница Божидарова – вътрешни болести, пулмолог

 Д-р Силвена Иванова - гастроентеролог

 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК ПРИ ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЕДИАТРИЯ:

 

Председател:              Д-р Йовчо Йовев   – педиатър

 

Зам. Председател:     Д-р Юлияна Янакиева  – педиатър

 

Членове:                      Д-р Юлияна Янакиева  – педиатър

  Д-р Ивелина Няголова – педиатър

  Д-р Мариана Москова – педиатър

  Д-р Веселка Цацова  - педиатър

 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК ПРИ ОТДЕЛЕНИЕ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛСЕТИ:

 

Председател:              Д-р Венета Йовева   – инфекциозни болести

 

Член:                           Д-р Мими Кателиева  – инфекциозни болести

 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК ПРИ ОТДЕЛЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ:

 

Председател:              Д-р  Валентин Димитров   – акушер-гинеколог

 

Зам. Председател:     Д-р  Калина Дянкова  – акушер-гинеколог

 

Членове:                     Д-р  Калина Дянкова  – акушер-гинеколог

 Д-р  Светозар Байчев – акушер-гинеколог

 Д-р  Лъчезар Хаджиларски  - акушер-гинеколог

 Д-р  Стефан Стойчев - акушер-гинеколог

                                    Д-р   Ивайло Петев -  акушер-гинеколог

                                    Д-р  Златина Васкова - акушер-гинеколог

                                    Д-р  Константин Владимиров - акушер-гинеколог

                                    Д-р  Юлия Ступина - акушер-гинеколог

 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК ПРИ ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ:

 

Председател:              Д-р Мирослав Попов   – хирург

 

Зам. Председател:     Д-р Свилен Чаушев   – хирург

 

Членове:                     Д-р Свилен Чаушев – хирург

 Д-р  Найден Найденов - хирург

 Д-р  Красимир Николов - хирург

 

 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК ПРИ ОТДЕЛЕНИЕ  ПО  УНГ БОЛЕСТИ:

 

Председател:              Д-р Людмил Любенов   – УНГ

 

Член:                            Д-р Росица Стоянова  – УНГ

 

Специализирана ЛКК по УНГ има право да издава протоколи за ТПС по т. 5 „а“, „б“, „в“, „г“, „д“ на лица над 18 год. възраст, „е“  и „ж“, т.6 и т. 7  „г“  от Приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 от ППЗИХУ.

 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК ПРИ ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ:

 

Председател:              Д-р Митко Георгиев   – ортопед

 

Зам. Председател:     Д-р Павел Павлов   – ортопед

 

Членове:                     Д-р Павел Павлов   – ортопед

  Д-р Любомир Божков  – ортопед

  Д-р Петър Великов – ортопед

  Д-р Красимир Йорданов – ортопед

 

 Специализирана ортопедо-травматологична ЛКК има право да издава протоколи за ТПС по т. 1, 2, 3, 4, 11 от Приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 от ППЗИХУ.

 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК ПРИ ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ:

 

Председател:              Д-р Димитър Мартинов   – невролог

 

Зам. Председател:     Д-р Ганка Андреева   – невролог

 

Членове:                     Д-р Ганка Андреева   – невролог

  Д-р Николай Бекяров  – невролог

  Д-р Петя Ганова - невролог

 

 Специализирана Неврологична ЛКК има право да издава протоколи за ТПС по т. 14 „а“  от Приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 от ППЗИХУ.

 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК ПРИ ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕВРОХИРУРГИЯ:

 

Председател:              Д-р Руслан Николов   – неврохирург

 

Член:                            Д-р Ганчо Стоянов – неврохирург

 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК ОТДЕЛЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ:

 

Председател:              Д-р Светлана Павлова   – онколог

Зам. Председател:     Д-р Зюхал Касимова   – онколог

 

Членове:                     Д-р Зюхал Касимова - онколог

                                     Доц. д-р  Христо Ганчев – онколог

 

Специализирана онкологична ЛКК има право да издава протоколи за ТПС по  т. 7  „б“ и „в“ , т. 8  и т.14 „а“ от Приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 от ППЗИХУ.

 

Специализираните ЛКК ще заседават всеки работен ден от 12.00 часа до 13.00 часа.

 

 1. Лекарски консултативни комисии (ЛКК) към  „МБАЛ - Каварна” ЕООД гр. Каварна, считано от 15.01.2018 г.:

 

 

ОБЩА ЛЕКАРСКА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ /ЛКК/  :

 

Председател:                        Д-р  Христо Иванов Марков – вътрешни болести

Зам. Председател:               Д-р Керанка Атанасова Зафирова – вътрешни болести

Членове:                              Д-р  Зафирка Живкова Караиванова – невролог

                                               Д-р Елка Тодорова Бъчварова - хирург

Резервен член:                    Д-р Васил Цветанов  Иванов- невролог

 

Комисията ще заседава всеки ден от 12.00 до 12.30 часа.

 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК  ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ:

 

Председател:                        Д-р  Жеко Чалъков - специалист по АГ

Член:                                    Д-р  Веселина Георгиева - специалист по АГ                                               

 

Комисията ще заседава всеки ден от 07.30 до 08.30 часа.

 

 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК  ПРИ ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ:

 

Председател:                        Д-р  Галя Цветкова - педиатър

 

Член:                                    Д-р  Хамза Велиев – педиатър

 

Комисията ще заседава всеки ден от 07.30 до 08.30 часа.

 

 

 

 1. Лекарска консултативна комисия (ЛКК) към  ГПСИП „ЕФ-РА-МЕД”ООД, считано от 15.01.2018 г.:

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛЕКАРСКА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ  ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ:

 

Председател:                        Д-р  Хасан Ефраимов Мехмедов - специалист по АГ 

 

Зам. председател:                Д-р  Цонка Райкова Цонева- специалист по АГ

 

Членове:                               Д-р   Цонка Райкова Цонева - специалист по АГ 

                                               Д-р   Илия Димитров Иванов – специалист по АГ

 

Комисията ще заседава:

От  Понеделник  до Петък - от 18.00 до 20.30 часа;

Събота - от 15.00 до 17.30 часа.

 

 

 

 1. Лекарска консултативна комисия (ЛКК) към  „ЦПЗ Д-р Петър Станчев – Добрич” ЕООД гр. Добрич, считано от 15.01.2018  г.:

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА  ПСИХИАТРИЧНА  ЛКК

 

Председател:                           Д-р Наталия  Михайловна Борисова   - психиатър

 

Резервни  председатели:       Д-р Жулиета Иванова Николова   - психиатър

                                                 Д-р Росица Димитрова Иванова – Колева  - психиатър

 Д-р Даниела Георгиева Събева-Стоева   - психиатър

                                                 Д-р Маргарита Станчева Новоселска – психиатър

 

Членове:                                  Д-р Миланка  Тодорова Христова   - психиатър

                                                 Д-р Надежда  Димитрова Йорданова  - психиатър

                                                 Д-р Тихомира Димчева Стелиянова  - психиатър                   

 Д-р Лиляна  Тодорова Далова-Панайотова  -психиатър

 

Комисията заседава  всеки  вторник и петък от 11,00 до 12,00 часа.

 

13. Лекарска консултативна комисия (ЛКК) към  ДПБ – Карвуна, с. Карвуна,  обл. Добрич, считано от 15.01.2018  г.:

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА  ПСИХИАТРИЧНА  ЛКК

 

Председател:                     Д-р Нягол Минчев Няголов  - психиатър

                                                          

Членове:                             Д-р Татяна  Петрова Георгиева – психиатър

                                             Д-р Галина Трифонова Ангелова – психиатър

Резервен член:                  Д-р Силвия Христова Томова - психиатър

 

Комисията заседава  всеки последен  петък от месеца от 13,00 до 14,00 часа.

 

Комисията ще обслужва пациентите на всички практики за ПМП от Област Добрич и   лица от цялата страна, настанени в ДПБ – Карвуна.

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Защита на личните данни.