МИНИСТЕРСТВО

НА  ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-ДОБРИЧ   
 гр. Добрич-9300, ул. Св. св. Кирил и Методий № 57,

тел.: 600 614, факс: 600 692

          e-mailrzi-dobrich@bergon.net, rzi-dobrich@mh.government.bg           

    

ИЗХ. № РД.2324/24.07.2015 г.

 

ДО

ТАТЯНА ВАСИЛЕВА МАНЧЕВА

УПРАВИТЕЛ

„ЕСКАЛИБУР“ ЕООД

УЛ. БОГДАН № 6

ГР. ДОБРИЧ

9000

 

Относно: Извършване на външен контрол с биологични индикатори

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАНЧЕВА,

 

Във връзка с подадено от Вас Заявление с вх. № РД 2819/ 17.04.2015г. за издаване на становище за класификация на отпадъци от подгрупа 18-01-04, които се образуват след третиране и обеззаразяване на отпадък с код 18-01-03* следва да осигурите достъп до съоръженията за обеззаразяване за извършване на външен контрол с биологични индикатори в сроковете по чл. 57 от АПК във връзка с влязло в сила на 15.07.2015г. Определение № 235/ 06.07.2015г. на Административен съд гр. Добрич, за което ще Ви бъде издаден протокол.

 

С уважение,

 

Д-Р СВЕТЛА АНГЕЛОВА

Директор Регионална здравна инспекция - Добрич

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Защита на личните данни.