МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-ДОБРИЧ

 

гр. Добрич-9300, ул. Св. св. Кирил и Методий № 57,

тел.: 600 614,  факс: 600 692

 

e-mail: rzi-dobrich@bergon.netrzi-dobrich@mh.government.bg

 

 

 

Във връзка с писмо на НСИ с изх. № 04-03-11/31.12.2013 година, относно липсващи документи „Съобщения за смърт” за констатирани смъртни случаи през отчетната 2013 година, Ви НАПОМНЯМЕ:

 

 

 

  • Лекарите, констатиращи смъртта и лечебните заведения са задължени да предоставят хартиения документ „Съобщение за смърт” и „Свидетелство за перинатална смърт” в двумесечен срок от настъпване на събитието на регионалната здравна инспекция.
  • Констатираните смъртни случаи от месеците ноември и декември 2013 г. хартиените документи „съобщения за смърт” следва да бъдат предоставени в РЗИ не по-късно от 28.02.2014 година.
  • Предаването на забавените съобщения да се обвърже като срок/място с представянето на регулярните годишни отчети или с отчетите за имунизациите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважение,

 

 

 

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЩЕРЕВ

 

Директор на РЗИ-Добрич

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Защита на личните данни.