ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА

 

ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ЛЕКАРИ - СПЕЦИАЛИСТИ), НА

 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ

 

Община Добрич град

 

 

 

 

Наименование на лечебното заведение

Трите имена на лекаря

Адрес

Телефон

Наличие на договор с НЗОК

Амбулатория за СМП - индив.практика-нервни б-ти

Тодор Ангелов Янков

ул. Д. Списаревски 13 вх А ап 2

303 38

Не

Амбулатория за СМП - индив.практика-очни б-ти

Велина Георгиева Иванова

ул. Независимост 26 вх А

088711454

Не

Амбулатория за СМП - индив.практика-нервни б-ти

Мария Грациела Минчева

ул. Марин Дринов 1 А

309 42

Не

Амбулатория за СМП - индив.практика-пневмология

Щерю Иванов Донев

ул. Ген.Колев 28 А

243-35

Не

ЕТ"Д-р Нина Няголова -ИПСМП-очни болести"

Нина Христова Няголова

бул. 25 Септември 17 вх В

 

Не

Амбулатория за СМП - индив.практика-нефрология

Ташо Стефанов Ташев

ул. П.Д.Петков 2 вх В ап 7

253 41

Не

Амбулатория за СМП - индив.практика-кардиология

Пенка Георгиева Маринова

бул. 25 Септември 17 вх В

0888-474057

Да

Амбулатория за СМП - индив.практика-КВБ

Борислав Великов Дърленски

ул. Кирил и Методи 9

088982094

Да

Амбулатория за СМП - индив.практика-КВБ

Валентин Цеков Янев

ул. Райко Цончев 8

380 12

Не

Амбулатория за СМП - индив.практика-очни б-ти

Димитър Керанов Керанов

бул.25 Септември 23

0888-806903

Да

Амбулатория за СМП - индив.практика-очни б-ти

Петър Райчев Петров

бул.25 Септември 23

260 80

Не

Амбулатория за СМП - индив.практика-очни б-ти

Софка Стоянова Берова

бул. Трети март 8

0888-973-044

Да

Амбулатория за СМП - индив.практика-хирургия

Енчо Калчев Събев

ул. Л. Каравелов 8 вх Б

243 56

Не

Амбулатория за СМП - индив.практика-КВБ

Стефанка Георгиева Василева

ул. Екзарх Антим 27

248 29

Не

Амбулатория за СМП - индив.практика-очни б-ти

Мариета Енчева Калчева

ул. Л. Каравелов 8 вх Б

422 18

Не

Амбулатория за СМП - индив.практика-детски б-ти

Емилия Байчева Баева

ул. Захари Стоянов 14

087889563

Да

Амбулатория за СМП - индив.практика-урология

Бранимир Ангелинов Пенев

бул. 25 Септември 45

411 15

Не

Амбулатория за СМП - индив.практика-хематология

Маринела Тодорова Бешкова

бул. 25 Септември 45

0887-275078

Да

Амбулатория за СМП - индив.практика-урология

Панайот Георгиев Панайотов

ул. Хан Аспарух 10

0888-313019

Да

Амбулатория за СМП - индив.практика-хирургия

Дженко Русев Русев

бул. 25 Септември 68

383 78

Не

Амбулатория за СМП - индив.практика-гастроентерол.

Милен Иванов Георгиев

бул. 25 Септември 68

0888-266-685

Да

Амбулатория за СМП - индив.практика-урология

Детелин Димитров Димов

ул. Абрид 5

432 83

Не

Амбулатория за СМП - индив.практика-АГ

Трифон Владимиров Йорданов

БЦ Добруджа ст. 108

279 90

Не

Амбулатория за СМП - индив.практика-нервни б-ти

Ганка Гатева Андреева

ул. България 13 вх А ап 3

230 64

Да

Амбулатория за СМП - индив.практика-ендокринология

Олга Димитрова Енчева

ул П. Хитов 33 вх А

0899-225973

Да

Амбулатория за СМП - индив.практика-АГ

Калина Василева Дянкова

ул. Руен 1

423 52

Не

Амбулатория за СМП - индив.практика-АГ

Илия Димитров Иванов

ул. Хр. Смирненски 5

353 66

Не

Амбулатория за СМП - индив.практика-АГ

Валентин Димитров Димитров

ул. Р. Цончев 1

258 49

Да

Амбулатория за СМП - индив.практика-АГ

Михаела Николаева Попова

ул. Р. Цончев 1

0888-661054

Да

Амбулатория за СМП - индив.практика-съдебна мед.

Димитър Георгиев Димитров

ул. Марин Дринов 2 вх А ап 4

233 59

Не

Амбулатория за СМП - индив.практика-ревмокардиол.

Валентина Енчева Пейчева

ул. П. Хитов 24

223 15

Да

Амбулатория за СМП - индив.практика-нервни б-ти

Донка Цонкова Пащиева

ул. Хан Аспарух 10

0887-869-757

Да

"Доктор Красимир Стоилов - АИПСМП по АГ" ЕООД

Красимир Стоилов Стоилов

ул. Страцин 14

0888-203410

Да

ЕТ "Здраве - Й - Искрен Коцев" ИПСМП-гастроентерол.

Искрен Андреев Коцев

бул. 25 Септември 18 ап 19

 

Не

Амбулатория за СМП - индив.практика-детски б-ти

Снежана Александрова Димитрова

ул. Независимост 19 ап 14

339 00

Не

Амбулатория за СМП - индив.практика-детски б-ти

Румен Петров Накев

ул. В. Петлешков 27 Б

232 82

Не

Амбулатория за СМП - индив.практика-детски б-ти

Венетко Димитров Великов

ул. Теменуга 6

249 27

Не

Амбулатория за СМП - индив.практика-психиатрия

Лиляна Неделчева Костова

ЖК Добротица 23 вх В ап 5

454 43

Не

ЕТ"Естетик-д-р Иван Вълчев-ИПСМП" - хирургия

Иван Ангелов Вълчев

ул. Хан Аспарух 10

600-567

Не

Амбулатория за СМП - индив.практика-психиатрия

Жулиета Николова Иванова

ул. П. Хитов 24

0888-340644

Да

Амбулатория за СМП - индив.практика-детски б-ти

Марияна Бонева Меджеделиева

ул. Независимост 27

 

Не

Амбулатория за СМП - индив.практика-вътрешни б-ти

Меглена Михайлова Ганева

ул. Хан Аспарух 10

351 77

Не

Амбулатория за СМП - индив.практика-КВБ

Снежана Цветанова Маринова

ул. Отец Паисий 25

0887-251856

Да

Амбулатория за СМП - индив.практика-нервни б-ти

Мария Желева Желева

ул. Независимост 14

221 74

Не

Амбулатория за СМП - индив.практика-детски б-ти

Йовчо Иванов Йовев

ул. Хан Аспарух 18

700  070

Да

"ИПСМП - Д-р Галина Златева" ЕООД-нервни б-ти

Галина Илиева Златева

бул. 25 Септември 45, ул. Ст. планина 2, ул. З. Стоянов 14

0888-933-975

Да

Амбулатория за СМП - индив.практика-рентгенология

Петко Стоянов Попов

ЖК Балик 46 вх А ап 4

 

Не

Амбулатория за СМП - индив.практика-психиатрия

Надежда Димитрова Йорданова

ул П. Хитов 33, вх А

0888-864-806

Да

Амбулатория за СМП - индив.практика-психиатрия

Николинка Керанова Калчева

ул. Захари Стоянов 14

0887-222-692

Да

Амбулатория за СМП - индив.практика-инфекциозни б-ти

Йовка Върбанова Борисова

ул. П. Хитов 24

0887-278328

Да

Амбулатория за СМП - индив.практика-очни б-ти

Илияна Стефанова Ананиева

ул. Вардар 47

4-76-34

Не

ЕТ "Д-р Илиян Братованов" - ИПСМП-хирург-онколог

Илиян Христов Братованов

ул. Даме Груев 6

0888-561-649

Да

Амбулатория за СМП - индив.практика-хирургия

Белчо Колев Белчев

бул. 25 Септември 45

0888-922-592

Да

Амбулатория за СМП - индив.практика-онкология

Светлана Павлова Величкова

ул. П. Хитов 24

0888-606-920

Да

Амбулатория за СМП - индив.практика-урология

Димитър Радичков Георгиев

бул. 25 Септември 68

0888-922-592

Да

Амбулатория за СМП - индив.практика-кардиология

Лилия Димитрова Чаушева

бул. 25 Септември 68

0888-357-598

Не

Амбулатория за СМП - индив.практика-кардиология

Елисавета Георгиева Карадимова

ул. Хан Аспарух 10

0887-614632

Да

Амбулатория за СМП - индив.практика-неврохирургия

Ганчо Добрев Стоянов

бул. 25 Септември 68

0888-469-172

Да

Амбулатория за СМП - индив.практика-УНГ

Венета Несторова Мерджанова

бул. 25 Септември 23

8212 54

Да

ЕТ "Д-р Пенка Велкова - ИПСМП"-ендокринология

Пенка Велкова Димитрова

бул. 25 Септември 17 вх В

0888-425-969

Да

ЕТ "Д-р Юлия Ангелова - АИПСМП"-очни б-ти

Юлия Здравкова Ангелова

ул. Хан Аспарух 10

 

 

Амбулатория за СМП - индив.практика-нервни б-ти

Таня Иванова Георгиева

ул. Даме Груев 6

0888-725-398

Да

ЕТ "Д-р Даниела Събева - ИПСМП"- психиатрия

Даниела Георгиева Събева

ул. П. Хитов 33 вх А ап 1

0887-182-863

Да

Амбулатория за СМП - индив.практика-ендокринология

Албена Стефанова Севданска

ул. Страцин 2

0886-858-106

Да

Амбулатория за СМП - индив.практика-очни б-ти

Петър Димитров Бацинов

бул. 25 Септември 17 вх В

0888-975811

Да

Амбулатория за СМП - индив.практика-АГ

Иванка Михайлова Петева

ул. Хан Аспарух 10

0888-266-711

Да

Амбулатория за СМП - индив.практика-неврохирургия

Руслан Киров Николов

бул. 25 Септември 23

0888-313-060

Не

ЕТ "Д-р Георги Вълчанов-индив. практика"-хирургия

Георги Георгиев Вълчанов

бул. 25 Септември 45, ул. Ст. планина 2

0888-644-810

Да

Амбулатория за СМП - индив.практика-съдова хирургия

Николай Белчев Белчев

бул. 25 Септември 45

0898528711

Да

Амбулатория за СМП - индив.практика-УНГ

Любка Андонова Дженкова

ул. Захари Стоянов 14

0885 968709

Да

Амбулатория за СМП - индив.практика-кардиология

Росица Тодорова Петрова-Матева

ул. Захари Стоянов 14

0888-991-899

Не

Амбулатория за СМП - индив.практика-гастроентерология

Станка Стоянова Андонова

ул. Димитър Петков 5

0888 035960

Да

Амбулатория за СМП - индив.практика-КВБ

Камелия Кирчева Станева

ул. Ген.Колев 28 Б

0885 207471

Да

Амбулатория за СМП - индив.практика-ортопедия

Митко Георгиев Желязков

ул. България 8

0889 427476

Не

Амбулатория за СМП - индив.практикаУНГ

Росица Демирова Стоянова

бул. 25 Септември 68 к-т 103

0888 642568

Да

Амбулатория за СМП - индив.практика-нервни б-ти

Георги Колев Момчев

ул. Димитър Петков 5

0878-128105

Да

 

 

 

 

 

Община Балчик

 

 

 

 

"Индивидуална практика за СМП по хирургия"

Валентин Колев Вълев

гр. Балчик, ул. Черно море 27

0579/730 73

Не

Амбулатория за СМП - индив.практика-АГ

Росица Иванова Добрева- 052/601 923

гр. Балчик, ул. Независимост 4

0888/467221

Не

Амбулатория за СМП - индив.практика-ендокринология

Маргарита Калинова Вичева

гр. Балчик, ул. Златко Петков 1

0888-307-023

Да

ЕТ "Д-р Димо Димов - ИПСМП"-хирургия

Димо Георгиев Димов

гр. Балчик, ЖК Балик 6 вх Б ап 18

0887-356-608

Да

ЕТ "Д-р Емилия Димова - ИПСМП"-АГ

Емилия Георгиева Димова

гр. Балчик, ЖК Балик 6 вх Б ап 18

0888-899-536

Да

ЕТ "Д-р Яна Дочева"-нервни б-ти

Яна Костадинова Дочева

гр. Балчик, ЖК Балик 6 вх Б ап 18

0579/763 01

Не

Амбулатория за СМП - индив.практика-инфекциозни б-ти

Недялка Костадинова Коева

гр. Балчик, ул. Черно море 31

0579/724 27

Не

Амбулатория за СМП - индив.практика-АГ

Милена Минева Николова

гр. Балчик, ул. Черно море 27

 

Не

ЕТ "Д-р Ирена Златева - ИС псих.практика"

Ирена Първанова Златева

гр. Балчик, ул. Златко Петков 1

0887-802-874

Да

Амбулатория за СМП - индив.практика-АГ

Евгений Гергов Стойчовски

гр. Балчик, ул. Плиска 1

0888-434-752

Да

ЕТ "Д-р Дарина Георгиева Павлова - ИПСМП-КВБ"

Дарина Георгиева Павлова

гр. Балчик ул. Златко Петков 1

0888-212-173

Да

ЕТ "Д-р Мариана Прахалчева - ИСХП"-хирургия

Мариана Цветанова Прахалчева

гр. Балчик, ул. Златко Петков 1

0887-484-957

Да

ЕТ "Д-р Димитър Димитров - ИСОП"-очни б-ти

Димитър Георгиев Димитров

гр. Балчик, ул. Златко Петков 1

0889-534-323

Да

ЕТ "Д-р Никола Златев - ИСКП"-кардиология

Никола Димитров Златев

гр. Балчик, ул. Златко Петков 1

0887-215-651

Да

ЕТ "Д-р Светомир Михайлов - ИСНП"-нервни б-ти

Светомир Константинов Михайлов

гр. Балчик, ул. Златко Петков 1

0888-817-719

Не

"ИПСМП ДОКТОР ЦВЕТЕЛИНА ДОНЧЕВА" ЕООД-детски б-ти

Цветелина Миткова Дончева

гр. Балчик, ул. Черно море 27

0899-292-930

Да

Амбулатория за СМП - индив.практика-детски б-ти

Станка Георгиева Ангелова

с. Кранево, вила Дружба-межд. детски лагер

0888 737624

Не

Амбулатория за СМП - индив.практика-детски б-ти

Мария Иванова Радушева

гр. Балчик, жк Балик, бл 40 вх Б ап 5

0896 704687

Не

 

 

 

 

 

Община Каварна

 

 

 

 

Амбулатория за СМП - индив.практика-АГ

Руска Илиева Димова

гр. Каварна, ул. България 36 вх А ап 13

0570/830 58

Не

Амбулатория за СМП - индив.практика-кардиология

Христо Иванов Марков

гр. Каварна, ул. Братя Шкорпил 8

0570/826 34

Не

Амбулатория за СМП - индив.практика-детски болести

Хамза Велиев Алиев

гр. Каварна, ул. Братя Шкорпил 8

0570/850 68

Не

Амбулатория за СМП - индив.практика-очни болести

Димитър Тодоров Арнаудов

гр. Каварна, ул. Добротица 33

058/330 48

Да

ЕТ "Хигия-д-р Донка Колева-ИПСМП"-детски б-ти

Донка Колева Хаджиева

гр. Каварна, ул. Васил Левски 36

0887709342

Да

Амбулатория за СМП - индив.практика-нервни б-ти

Георги Иванов Донев

гр. Каварна, ул. Стара планина 12

0887 479225

Да

 

 

 

 

 

Община Ген.Тошево

 

 

 

 

ЕТ "Марияна Йорданова"-нервни болести

Марияна Йорданова Колева

гр. Ген. Тошево, ул. Иван Вазов 15

0887811341

Не

 

 

 

 

 

Община Тервел

 

 

 

 

ЕТ "Д-р Вичо Кожухаров"-АГ

Вичо Димитров Кожухаров

гр. Тервел, ул. Стара планина 2

0889-670703

Да

ЕТ "Д-р Здравко Момчев"-хирургия

Здравко Златев Момчев

гр. Тервел, ул. Стара планина 2

0889279468

Да

Амбулатория за СМП - индив.практика-детски б-ти

Леман Февзиева Яхова

гр. Тервел, ул. Хан Аспарух 28

0888-990674

Да

Амбулатория за СМП - индив.практика-УНГ

Златко Георгиев Златев

гр. Тервел, ул. Стара планина 2

0888712403

Да

"АИПСМП - ВЯРА ДЕРМА - 0905" ЕООД-КВБ

Вяра Димитрова Ангелова

гр. Тервел, ул. Ст. планина 2, ул. Ген. Колев 2

0888466699

Да

VІІ.АМБУЛАТОРИЯ ЗА СМП - ГР.ПРАКТИКА

 

 

 

 

Община Добрич - град

 

 

 

 

ГПСМП "ЕФ - РА МЕД" - ООД - АГ

Цонка Райкова Цонева          Хасан Ефраимов Мехмедов

гр. Добрич, ул. Страцин 2 ет 1 ап 1

058/603565

Да

"ГП за СМП Сърце" - ООД - кардиология

Веселин Георгиев Арабаджиев                   Николай Борисов Ганов

гр. Добрич, бул."25-ти септември" 68 к-т 108, ул. П. Хитов 24

0887-460-811

Да

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Защита на личните данни.